Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΩΔΙΚΟΣ: 6Ι 97
Κυκλαδι%ή
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ι .ι χω “ι Ναξος
τ - ¦ απένειμε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20Ι 6 | ΕΤΟΣ Ι 60 | ΦΥΛΛΟ 3.8Ι Ο | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ ΕΚΔΟΤΗΣ· ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
μὲ Οί τελευταίες εξελίξεις που αφορουν στα μουσεία της Απείρανθου καί γενικότερα όλα όσα έχουν ειπωθεί
“Ι στο πλαίσίο των συνεδρίασεων του δημοτικού συμβουλίου καί τα οποία σχετίζονται με δημοτικό έρνα¦
η εργολαβίες κ.λπ.¦ είναί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καί των τριών επικεφαλής των δημοτικών
: παραταξεων μείζονος καί ελασσονος αντίπολίτειίσεως¦ κ.κ. Μαίτου¦ Βρουτση καί Ψαρρό. Σήμερα¦ ο κ.
Μαίτός ΙΝησίωτίκή Πολιτεία) αναφέρεται στην Υπόθεση Μουσεία Απείρανθου καί επισημαίνει:
«Αν νομίζουνε ότι θα κλείνουμε
τα ματια καί
μπροστα στις πράξεις
καί στις αποφάσεις τους
που ζημίώνουν το δήμο¦
είναι γελασμένοίΙ»
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΑΝΟΔΟΣ ...Τ70¦'Ι°/ο ΣΤΗ
ΜΥΚΟΝΟ ΑΜΑ ΜΕΙΩΣΗ
2¦2% ΣΤΗ από
Τερόιστια
αύξηση στα
έσοδα από
τον ΦΠΑ στα
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00
νησιόι
το στόμα μας
-<<Όλα τα θέματα που έίναί ανοίχτα
καί χρήζουν δίέύρυνσης θα πανε εκεί
που πρέπέί να πανε. Ο δήμος μας έχέί
αναγκη από καθαρές αποφασέίς¦ έαν
θέλέί να έχέί μέλλον»
-«Καλό θα κανουν να μιλουν με|χαρτιό|και όχι με
δηλώσεις ξεκόρφωτες. Αυτό αποτελεί Πρόκληση
για τον δημότη που βλέπει¦ ακούει¦ μαθαίνει¦ αλλα
δεν μίλα για τους λόγους που μόνο αυτός ξέρει»
ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 8 ¦ 9
Τα γρι-γρι για ένα
ακόμη δίμηνο¦ θα... Π έ· . _
αλωνίζουν στις ' Π Ο ί'
θαλασσες μας!
Οι τρότες σε δέκα ημέρες πίσω στα λιμόνια. ..
Λιγοστευουν τα ψαρια... ΣΕΛΙΔΑ 3
Ι'ία να όκπε
καθε μόμα
τίίν “ΗυκλαθίκίΙ“
και στο Ρ€¦ το |αρτορ
το ένα το 5ίηαίτρΙιοηε
@Κυκλαδική
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
κανε κῆίκ...
ιπππ.Ι(μΙ(ΙεόΙΙ(Ι.9ί
ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ » ΖΟΟΜ ΕΛΛΑΔΑ ›ι ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΤΝΠΜΕΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΖΩΗ<ΥΙ'ΕΙΑ »
ΤΡΙΑ.: 22850.2468Ι¦ ΕΑΧ: 22850.Ζ35Ι Ι: ΚΙΝ: 6974.3Ι Ι.260 ε-ίποίΙ:ίηίο@ΙςνΙςΙοαΙκί.9ί

Τελευταία νέα από την εφημερίδα