Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πόντιος ο Ερντογάν, "Έλληνας" ο Πούτιν, "Τούρκος" ο Τσίπρας
Newspaper website Website
Recognized text:
. - ω ΞεΜεΜΒΡιογ
. . ` . 816
ζ 856 ΠΟΣ
Απ ΦγΜογ.
(ῖω75)'4075
ΤΙΜΗ Ί ΕΥΡΩ
 ιεροΝΥΜο:¦
ϊ; ΜΜ8¦ Το |Ροβῳο μοοΤ·κο ποο κρύβει
.  η" Μπος του ΜΜΜ" 
¦ ' .
-. -Δω -.. -- -_¦
έ - “κ - “η 2 η ο · η χ ¦
:Ρ '> 4 η › '
Η ζ 1 · ' ι
· Χ Η . ¦ ι
· Η η ·
7)· 7-7
ΣΥΓΜΟΜΣΜΣ Μ0ωΥΨΠΣ ΓΙΑ 'ΠΙΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥΣ
ΜΜΟ! Ο ΕΡΓΑ"
"ΜΝΑΣ" Ο ΠΜ"
"ΤΣ" Ο πιο
,. . .Χ Μένω   _  .
'  " , ,ρ _ Η' · ` έ | 5
ο η Ι · ι ·'  χ !4Ζ ο 
   Ύ.¦ χ / ΝέοΥοοκηΔΕΝ ·<ὲ 8
“Με  Και Μο Μος ο Μ
ΜΒΜ! ΜΜΜ ΡΜ" με τον Γιώργο ΜΜΜ