Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
vergis.edu.gr/iek

Ζαΐµη 21, Πάτρα, Τ. 2610 27 18 27

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΠAΡAΣKEYH 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ Ο ΟΛΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

Ηµέρα δικαίωσης
l ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕ∆, ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑ
ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
ΚΑΙ Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΙΓΙΟΥ

«Κόφτης»
σε τέσσερα
τµήµατα
l Ι∆ΡΥΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ / ΣΕΛ. 9
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ, Γ.
ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗΝ «Π.Γ.»

/ ΣΕΛ. 4

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4354/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΣΕ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MARC

9,6% µπροστά
η Ν.∆. από
τον ΣΥΡΙΖΑ

/ ΣΕΛ. 2

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΤΟΝ Ν. ΦΙΛΗ

Υπερέβη τα όρια

κατά της Εκκλησίας
3 ΙΕΡΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ:
ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ
/ ΣΕΛ. 12

ΣΠΟΡ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ-ΑΧΑΪΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΕΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ

«Αναπτυξιακό
σοκ»από
τα ακίνητα
u ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΣΗΜΕΡΑ (19.00) ΣΤΟ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ»
/ ΣΕΛ. 8

C M
YK

Σε ρυθµούς ντέρµπι

Κοντά στις υπογραφές
/ ΣΕΛ. 6

28 ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΠΑΤΗΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Tην «πάτησε» µε αστυνοµικό!
u «ΑΝΑΨΕ ΚΕΡΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΑΦΗΣΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ»,
ΥΠΕ∆ΕΙΞΕ ΣΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ
/ ΣΕΛ. 4

u ΣΕ ΚΑΛΟ ΚΛΙΜΑ ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΝΗ
ΜΕ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
/ ΣΕΛ. 27-35