Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ο ί ε Γεννείε
| Π | ' | ΤΙΜΗ Ο 60 Ε. ,
Καθημερινη ΜΕ Για” Εφαμ=ρΙὁΠ 
α | ΜΜΜ"
, _ Δ
Ι μ Μεσα με
ως ΜΜΜ ΜεΜῇΜε
σελ.3
Το ΜνεΜετΜε Κρήτες σε επεσε τα" τρώτε στα ΜΜΜ Με
`· ·Ν` , εμ 
Με: Ακριβότερο το νερό με το τα Μπίστι· -Ἐε· ΔΕΝ στο εεερτει·είε Με
"επταετία" Το ν
τους δικους μας ανθρώπους
· Α δ ί θ ΕΛΑΣ. ί
Μ να!" σε” τραυματία
κατ στον Κρατα κ χ κ
_ Δ κ .π , Υ
· κ _ χ.
. ΑναστότωσΠ στα Νέα Χώρα α1τό τροχαίο σελ.3  › |Ξἐ _
7. Ρ- Α', σῆς __
· Συνόντιτσμ γία τον ανό1πυξτι ϋ# _τ_ Ψ· η _ 
του τουρ1σμού υγείας στον Κρατα σελ.10 ο ;"Ρ'ζ°^^· ` ί ο Β
οιρινττ Ρ'
Ι Ι ο τ Ρ ΜΗΛΑ ΕΜ ' . “
' Σήμα ΏνδύνΟΌ γκι Κλείσ1ΡΟ _ Νεο οντ1ΠοροθεσΠ τἑῖΞόΞΜ5 ΝΕΑΣ ΕΣοΞἔίΖ; Ϊ
τας ΠατδοψμΧ1ατρ1κής κλ1ν1κύς ΠΑ1'ΝΗ σελ] με τους ΠΟδΠΔΟἙΡ81ς
............... . . σελ_2,10
· Συνόντι1σα Βαγίωνόκ11 με δ/ντές
Πρωτοβάθμ1ας κατ Δευτεροβαθμ1ας σελ.9  η.
· Νίκος Χουντύς Προς Κομ1σ1όν: ···················· “ σελ.13 ΑγΓ^ ΜΜΜ ΜΑΝ `
¦ ¦ ¦ | [εφε ημέρας °κ6ν“ 3Δμεζ.
Να α1τοΖαμ1ωθουν αμεσα οί αγροτες σελ.6  _ Μο υγρό 2Δ/3Δμεζ
Πλαστική θήκα
· Γυναίκα έπεσε στο κενό 83·73νρ
μ - ι _Ξ
από Πολυκατοτκία στο Ρέθυμνο σελ.3  η η
ευ θΓ ωᾶη|θἶ:
. . . . . . . . . . . . . . ί . . . ί Ο Κ Ἡ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα