Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Στο... κόκκινο οι συντάξεις του ΙΚΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
·ΕΛΕγΘΕΡοΣ ;  ,ῖ χ
Το Δ.Σ. Δ|-|Ε|=|=|ΨΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
Γ|Α ΑΝΤΛ|·|Σ|·| 200 ΕκΑτ.€ ΑΠΟ ΤΟΝ κογΜι·ιΑι>Α ΤΟΥ ΛκΑΓΕ
Στο... κόκκινο
οι ουντάξει5 του ΙΚΑ
ΜΕΤΑ ΤΗ" ΨΥΧΡ0Λ0ΥΣ|Λ ΜΝΗΜΕΣ ΕΛΛΕ|ΝΝΛ Τ"Ν |Δ|Λ ΠΡΑ
του Δ.Σ. αναζητούνται τα 1,9 δισ.€ Παρα την
200 εκατ.€ αΠό νέο δανειο κρατική επιχορήγηση Περικοι·ιές 266 εκατ.€ αΓιό
ή αΠό το σωσίβιο των Που φέτος θα ξει·ιερασει συνταξεις αναΠηρίας και
αι·ιοθεματικών τα 3,5 δισ.€ θανατου
ε ι  `“κώμα [ΜΝ “Η
   ΑΡΣΕΝΜ-ΤΣΕΛΣ|
ΝΤΕΡΝΠ| ΝΑ' ΕΝΠΛ|·|ΕΕ|Σ
ΦΕΡΝΟΥΝ ΚΕΡΔΗ
το ΜΑ υι·ιολογίζει Πρόσθετες
"Μ'θ^|Ν0γΝ
ο' ΦΩΝΕΣ
ΕΝΤΟΣ ΣΥΡΜΑ
"Λ ΤΟΝ
κΑιο[ΡιιΣΛ
“  ““ ^ν|στόρ"τες
“Με φωτογραφικές και ιιροσΒῆιιτικές
...ΠροδιαγΒαΦές οι αιι6ἱῦεις Φίξ!"
η Γιρομη εια
4.000 οικίσκων γω την
για Πρόσφυγες"
Ρ ΕΞ “. 'τω-:5
Εκκῆιιοία ,,
9.6   ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΝΔ. ΕΝΩ 0 ΣΥΡ|ΖΛ ΠΛΡΛ|ΤΛ|Ε|
Δ|0Ρ|ΖΟΥΝ
ΝΥΒΕΡΝ|·|Τ|Ν0ΥΣ
Ν0Μ|ΣΑΡ|0ΥΣ
ΣΕ ΔΗΜΟΥ): ΝΑ'
ΚΛΕ|ΝΟγΝ 258 ΑΣ·ι·γΝοΜικΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ£ΣΕΛιΔΕΣ12-ι3
ΠΕΡ|0ΕΡΕ|ΕΣ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα