Πρωτοσέλιδο Ημερησία: "Ανάκριση" στο CityRecognized text:
Όνιιιν.ιδ
'(ΑΟΗΜΕΡ|ΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 20346 - Τ'ΜΗ Ι,ὅΟ ΕΥΡΩ
ΝΕΟ θΕΣΜΙ|(0 ΠΛΑΙΣΙ0
Εντὁε 48 ωρών
η σύσταση ετσιρείσε
Καθιερώνεται η Υπηρεσία Μιας
Στασης στα ειιιμελητήρια και
τους συμβολω0γωΦους. Ηλε
κτρονικα και αμεσα η χορήγηση
ΑΦΜ. ΑΜΚΑ και αριθμού ΓΕΜΗ στις εταιρείες > σελ. 5
`  ΣΦ0ΔΡΗ ΑΝΤΙΠΛΡΛθΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
,υ Ο; Ανοιξε σ δρὁμσε γισ
το ρτσῇθετ στο Ελληνικο
«Ητταοτονδημοκραυκοδρομο τάς. Εντονη κριτικὴ τω τη ΝΔ
για τον σοσιαλισμό», χαρακτήρισε τη συμφωνία ο Αρ. Μιταλ- φοηγ0ύμενα χρονια > σελ. 7
για τη σταση του ΣΥΡΙΖΑ τα
Υιιουργείο Οικονομικών
«Λουκέτα» και
έλεγχοι έφεραν
αύξηση εσόδων
ατιό τον ΦΠΑ
Ο Η απόβαση των «ράμπο» στα νησιά
προκάλεσε την έκδοση περισσότερων
αποδείξεων › σελ. 4
τ Κτ- ' 'Ψ “
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«ο ΛεππίΧ 7- _ΚΔ' ο' Ν0ΡΜΑΝΔο|»
ΜΜ··ωωχ·ι σωμα· ΜΑΜ Μειωσα" - Μ
Περισσότεροι αιιό 135 ετιενδυτές στο Ηοαό5ηονν του Λονδίνου
«Δνση ρ1σΙΙ» (Τα) 
Οι Μια ΠΊΟΠΟΘθΓ5 ανησυχούν για το <<κοκκινσ δανεια»
και τον κεφσλσισκη ετισρκεισ των τρσιτεζων
° Τα σχέδια των τραιτεΖών για
τη ρύθμιση των δανείων κρίνουν τη σταση των ετιενδυτών
° Φόβοι για νέες αυξήσεις ιτεφτασω, εαν Χαθεί το στοίΧημα της αναδιάρθρωσης
Φ Οι ξένοι θεωρούν Χαμηλές
τις τιμές των μετοχών, αλλά “ο “ω ω ω Μ ω ω Μ
επιζητούν «καθαρό ορίζοντα» ΜΜΜΜι2016
> σελ. 9
Προς συμβιβαστική λύση με ΔΝΤ για τα χρέη των εμιιόρων
«Παραθυ ρα» για Παγωμα
ληξιηροθεσμων οφειλων
Ο Τα χρέη στον ΟΑ ΕΕ πρέπει να έχουν προκύψει
μα νο κατά την περίοδο 2010-2016
Ο θα επβαράνο νται με επιτοκιο 1%-1¦5%¦ αρκεί οι οφειλέτες να είναι συνεπείς στις τρέχουσες εισφορές·
Θετικα στάση κράτησε η Ντ. μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Βελκουλέσκου του ΔΝΤ ως γιαταληξυτρὁθεσμαΧρέη Που
Προς το αίτημα εμπόρων και έχουν στον ΟΑΕΕ.
Στο τραπέζι του ΔΝΤ ξανα
ο ακατασχετος λογαριασμός
Ο Δεν απορρίφθηκε η προταση για ειδικά
επιχειρηρατικο λο ναριασιιά > σελ. 3
Μήνυμα Ρετ' για αύξηση επιτοκίων τον Δεκέμβριο > σελ. 8
ΔΕΣΦΑ
Συναντηση
κορυΦής
ζητούν
οι Αζέροι
Ο «Μγαηιένες» οι σχέσεις με
Αζερμπαιτζάν για ΔΗΜ'
' Στην Αθηνα θα έρθει ο φάεδρος της 8οΜ› σελ. 6
Μπελ ΕΑΜ(
«Στοίχημα»
η αύξηση,
μετοχικού
ι<εΦαλαίου
Ο Πρέπει να βρεθούν
άρεσα 70 εκατ. εφώ
' Προβλημα και με τα «κόκκινα» δάνεια > σελ. 10