Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εταιρεία με μια "στάση"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ΠειΕτεΠτΡοΠκί.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
ΠέμΠτη 22 ΣεΠτεμβρίσυ 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“|'ΚΗ ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Τ Τ ο Κοααε|ιονν Λονδίνου
το ΔιιηοΣιο
ΕΤΣΤ|ΡΑΤΤΕ|,ΜΜ
Δεη ποιητική
πακέτο Τιοόνκερ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.167
σήμερα στη Ν
Τα παράπονα των κοινωνικών
φορέων στο ΔΝΤ
Συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς είχε χθες στην
Αθήνα το κλιμάκιο του ΔΝΤ, με επικεφαλής την
Ντέλισ Βελκουλέσκου, στο πλαίσιο της συλλογής
στοιχείων για την πορεία της οικονομίας, που θα
αποτελέσουν τη βαση για τη σύνταξη της σχετικής
έκθεσης. >4
Νεταρρυθμιστική ομαδα
δράσης από την ΕΚΤ
Ο Μάριο Ντράγκι και αλλοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν επανειλημμένα
τον τελευταίο χρόνο φέρει τις κυβερνήσεις της
Ευρωζώνης προ των ευθυνών τους διαμηνύοντσς
ότι χωρίς τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και το σωστό μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής
δεν είναι δυνατή η επιστροφή των οικονομιών του
ευρω σε υγιείς ρυθμούς αναπτυξης. Τωρα η ΕΚΤ
έρχεται να κανει ένα βήμα παραπανω, δημιουργώντας μεταρρυθμιστική σμόδσ δράσης. >Τ 0
Νε αστερίσκους η κατάργηση
του κόστους περιαγωγής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να καταργεί οριστικό το πρόσθετο κόστος περιαγωγής, δηλαδή το
τέλος που πληρωνουν οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας όταν βρίσκονται σε αλλο κρατος-μέλος,
ωστοσο τα μέτρα που έλαβε με στόχο να αποτρέψει την κατάχρηση αναμένεται να δημιουργήσουν
προβλήματα τόσο στους παρόχους όσο και στους
καταναλωτές. >Τ ί
Κ|.ΕΕ'|ΑΝΝ: αΒΑΕΠΕ|» ΕΞΟΔΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗ|'|Αῖ|ΣΤΗΡ|Ο >15
“|ΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»
ΕΝΝΑΗΣ|ΑΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ >28
ΦΕΝ'|'ΕΡΑΑ Ρ|ΖΕΡΒ
ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ Γ|Α ΑΥΣΤΗΡΟ'|'ΕΡΗ
ΝΟΡ||ΣΓ|Α'|'||(Η ΠΟΑ|'|'||(Η >25
ΟΟΣΑ: ΚΑΝΗΑΝΑ|(|
ΠΑ ΤΑ ΧΑ" ΗΑΑ
- ΑΡΝΗ'|'||(Α ΕΠ|'|'Ο|(|Α >25
ΤΗΛΕΟ|'|'|'||(ΕΣ ΑΑΕ|ΕΣ
ΠΑΧΗ ΝΕΧΡ|Σ ΕΣΧΑΤΩΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΞ|ΩΡ|ΑΤ||(ΗΣ
ΑΝΤ|ΠΟΑ|ΤΕΥΣΗΣ >29
[νομοσχέδιο] Μέσω της Ηλεκτρονικής ΥΠη ρεσίας Μίας Στάσης, της ε-ΥΜΣ, οι αδειοδοτήσεις
Εται ρεία με μια «στάση»
Ι(αθιε ρώνεται η διαδικασία ηλεκτρονικής ταυ τοΠσίησης, η ε-ΙΒ
Τη δυνατότητα ίδρυσής τους με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόΠο θα έΧουν σύντομα οι εΠιΧειρήσεις, ενώ Παράλληλα Προωθείται ένα ευρύτερα αΠλουστευτικό
Πλαίσιο και για όσες θα ιδρύονται με τον συμβατικό
τρόΠο. Αυτό ΠροβλέΠει σχετικό σχέδιο νόμου Που
έθεσε Χθες σε καθεστώς δημόσιας διαβούλευσης το
υΠου ργείο Οικονομίας. Με το ίδιο ν|σΧ. η έκδοση
ΑΦΜ και η εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα θα
ΠραγματοΠοιούνται «υΠηρεστακά», ενώ για λόγους διευκόλυνστ1ς και ομοιογένειας θα καταρτιστούν και
«ΠρότυΠα» καταστατικά. Η εξ αΠοστάσεως ίδρυση
των εΠιΧειρήσεων θα εΠιτυγΧάνεται μέσω της Ηλεκτρονικής ΥΠηρεσ:ίας Μίας Στάσης (ε-ΥΜΣ), στην
οΠοία οι ενδιαφερόμενοι θα αυθεντικοΠοιούνται μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ταυτοΠοίησης (εΙΒ). ΣΠ1ν Ελλάδα ΠαρέΧεται μέσω της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης του υΠ. Εσωτερικών (ή και
άλλων υΠΠρεσιών του Δημοσίου εφόσον ΠαρέΧουν
Πι διαδικασία ηλεκτρονικής ταυτοΠσίησΠς - ε-ΙΙ)) ή
εναλλακτικά μέσω του κωδικού Πρόσβασης και κωδικού Χρήστη Που κάθε ενδιαφερόμενος ήδη διαθέτει για την Πρόσβαση στο ΤΑΧΙ8Πετ ή σε άλλη διαδικτυακή Πύλη. Σημειώνεται ότι αΠό τη διαδικασία
ε-σύστασΠς εξαιρούνται οι εΠιΧειρήσεις για τις οΠοίες αΠαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο. >9
2008-20|5
-45°/ο
-38°/ο
στο Ο
Αγωνας κι
επιβίωσης -3ο%
για 6 στις το Μ
μικρομεσαίες
της λιανικής
2000-2008
οικιακός εξοἩῇ
Τασο ία
'Ενδυση
Καλλυντικό
ψυχαγ Ισ
Τραμ α
Σούπερ μα
Πηγή: Ειιιωητ, Εκτιμήσεις ΕΤ
Ελληνικα ομόλογα
Α|ΣΟΗΤΗ
ΑΠΟΚΑ||'|Α|(ΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ
[διαπραγμάτευση]
Τελευταίες
«διορθώσεις»
στο νομοσΧέδισ
ΜέΧρι και αργά Χθες το βράδυ συνεΧίζονταν οι διαβουλεύσεις με τους θεσμούς, ώστε να λάβει την οριστική του μορφή το ν|σΧ Που θα υλοΠοιεί τα εκκρεμή ΠροαΠαιτούμενα, για τη λήψη της δόσης των 2,8
δισ. ευρώ. Το ν/σΧ αναμένεται να κατατεθεί σήμερα
στη Βουλή και να ψηφιστεί μέΧρι τη Δευτέρα. ΣτόΧος είναι στο ΕΝΩ της Ζ9|9 να ΠιστοΠοιηθεί η υλοΠοίηση των δεσμεύσεων και να εισηγηθεί θετικά στο
Ευτοετοι1Ρ Πτς 10|10. για να εκταμιευτεί η δόση. >4
Ελληνικό
Η σύμβαση ηέρασε,
τα «ηροαηαιτούμενα» έμειναν
Μ [ηρωτοδίκείο] Οι κινήσεις της Σκλαβενίτης μετά την αναβολή
Πόσο Χρόνο θα αΠαιτήσει
η συμφωνία για τη ΜαρινόΠουλος
Ἀλυτσ
σταυ ρόλεξσ
έσοδα
και αφίξεις
Προβληματισμό Προκαλσύν
στον τουριστικό κλάδο τα στοιΧεία της ΤτΕ Που δείΧνουν αύξηση των αφίξεων και Πτώση των
εισΠράξεων. Τα έσοδα αΠό τον
του ρισμό τον Ιούλιο μειώθηκαν
3,5%, ενώ οι αφίξεις αυξήθηκαν
5,8%. γεγονός το οΠοίο δεν εξηγείται λογικά κατά το ΣΕΤΕ. >2

Τελευταία νέα από την εφημερίδα