Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
οιΜ Τ “
ΜΜεωΑΜ.πΜΝωποοω 3,· Νη η
 ·  ΜΜΜ
χκογΜΜ ΠΛΑΝΗΤΗ! Ο -- ψ Η ΜΗΝΗΜΑ
“Μ ΜΟΝΟ ΜΕ Τ Ο ΝΟΥ"ΟΝ|Α
“μ 5 ” ο οι-. : ω _ Ε- ωΎκΜ“ή '
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΝΗκΕ| Πο ΛΑΟ ΤΟΥ
η ΜΜΜ" 
Η ΜΗΝΗΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪκΠΝ ΜΜΟ 22 ΜΜΜ2Μ8 ΔΡ. ΜΜΜ 2888 ΠΜ: ΤΜ ε
ΗΓΕΜΟΝ|ΚΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑ|Ο ΠΟΥ 'ΤΡΟΣΦΕΡΕ|
Η 'ΤΑΕ 'ΤΑΝΑΟΗΝΑ|ΚΟΣ ΣΤΟΝ ΣΟΥΗΔΟ Ε"|ΟΕΤ|ΝΟ
ΠΑ ΝΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟ «ΤΡ|ΦΥΜ|» ΕΠΣ ΤΟ 2ΟΤΟ ξ
Α""|ΖΟΥΝ ΤΑ [2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡ|Α ΕΥΡΟ Ο' ΑΤ'ΟΑΑΟΕΣ
ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥΣ ΜΑΖ| ΜΕ ΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ Η
ΕΓ'ΝΕ Η ΠΡΠΤΗ ΕΠΑΦΗ ΝΟΕΣ ΝΑ' ΣΗΜΕΡΑ -ΕΝΤΟΣ ΑΠΡΟΟΠΤΟΥ- ΟΑΟΝΑΗΡΠΝΕΤ Α' ' .
Η ΣΥΜΦΠΝ'Α "ΤΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ Ο' ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ '
ΤΑΣΟΣ Ν|ΝΟΑΟΓ'ΑΝΝΝΣ= 
 ΔειπΝο-ΔεπΜΑ ΤΟΥ ΜΜΜ:: πω επ·κΡΜΕ· ' . Α ΜΠΕ! Η
ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ. ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ "Μ "Η Η" Ξ 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ <<ΪΡ|ΟΤΑΑ'Ογ» ΕΞΑΦΑΝ|ΖΕ' ΤΑ Δ|ΑΡΝΕ|ΑΣ ΝΑ' Ο ΚΠΣ Σ'ΝΤΝΑΠΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝΩΝ!... · - 
` ·Μ Γ ι “ 
ο Ο _ “ ` ζ
· “` Ο. Π.¦.|ΝΜ ΣΗ
Ο : : ι·ιι“·Μ·ν τε
Η: ·.Δ Σ. "_ ϊ _¦` ' ` Μ
. Χ Α ` ·`“! - Τ ζ_
Ί · ·.·χ| Η Δ .έ _¦
` «ΟΕΑΠ ΝΑ Ε|ΝΑ| ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΟΑΚΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΗ
'ΒΑΣΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΠΠΗ». ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΜΕΡ|ΚΑΝΟΥ ΣΕΝΤΕΡ
ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥκΑ|Ρ|Α ΕΔΕΜ' Ο ΑΡΓΥΡΗΣ
κή . ΠΕΔΟΥΑΑΚΗΣ το «ΟΟΜΕ'.8κΥ ΕΟΡ» ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ
Θ Το Μ “. Σελ
ῖ Ι Β . Τ3-| ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΝ ΕΠ'ΣΗΜΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟΣΕΟΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα