Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
έ ΑΜΙ-ΕΠ;; ΕΕΤ;; ΔΠΕ ω-ΞΤ:Ηω1Ξω
ΜΕΓΑΛΗ
` την '(ι·ρ·ακῆ
Ε_ , ¦ .  ΒΑΣΙΛΗΣ
Γιατί κύριε / δ Α . 7_| Ν 'ἑἶΞΞἑἘ^ήΐε
Φορτούνη 1 ρ › ¦ ρ ρ Ι
δεν έγινες... 1 #4 Ι θα κρίνω Τον
Αραβίδης; ΜΜΜ: Μ· μ Ί
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΜΙΝΙΜΟ.
ΔΡ. ΦΥΛ. 5547 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
Ο ΡυμΠνυ 51111155 ΠΟ Πεμ σεων ΟλυμΠΠΠώ Πω ΤΠ] ΠΔΠ μωρε Τ :υγ ΠΠ»
ΜΕ" 5 “ Σ
ζ ζ κ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ
. . Π;
, Ξ . Δ Ο
_ ·_ Ι | Ι η έ ι
. . Τ κ
= . Ι. - Τ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
 η: ΣΤΟΝ 
2* έ ; Με ΑΦΟΡΜΗ
Ρ › ° Τοπ...
Ά ¦ Α ΑΤρΑΜΜΑΤογΕ
.- Ι › ι
Ν Τ" Ι Ο Ρ ΓΕήΥ0009. δυναΤός “Ρ
· ιιοΙοΤΙκοΣ ΑΛΛΑ Σω την 'ΕΠΟΧΗ. Α
ΑΝεΤοΙΜοἑ ο ΡοΜΑο τεχνιτης, εχε¦
Ο ΤΡΕΙΣ ΙΣΑΞΙΕΣ 11ΑΔΕΣ την αίσθηση
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ το" γκολ."
Σε τροχιά επιστροφής ·
ΜΜΜ, Μιέλαρ και ϊ" ΜἙΗὶ|°" Ι .
Μ“ΜΧ·ΜΜκ! ω ξεκιναει απο
την Λάρισα
· ΕΓΙΝΑΝ ΠΟΙΟΤΙΙ(ΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΛΛΑ ΟΕΛΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΣ
Ο ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ Ι(ΑΡΝΤΟΣΟ¦
ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ
ΤιΑΤΡΙκ ΠΑΝι·κ | ΜΜΕ" το Μπι.:
· ΤΙ ΕΤοΙΜΑ2ΕΙ _' ΕΤ ' Ανω·°μονώ των Πόπων
ο ΜΠΕΝΤο εχοΝΤΑΣ :Δ _ Ε ΙΕ χ να γι·ρἰσω! και των Παω
ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ Τογ 7 ς . γ Ξ ·Μ·ἔἑ= ἔχω! ' ε ΔΤ στην Ευρώπη
ω ΑΜΕΑ ΚΑΙ Αεκ... ω- Έ ·. Ζ χ 7 χ “ΜΜΜ Δ ι: ΜΒ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα