Πρωτοσέλιδο Έθνος: Κλείδωσαν οι αυξήσεις στις εισφορές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ
22 Σεπτεμβρίου 2016
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 10466

www.ethnos.gr

ΜΠΡΑΤΖΕΛΙΝΑ » 33

Οι ερωμένες, οι ουσίες και
ο ντετέκτιβ πίσω από το διαζύγιο
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ

οι αυξήσεις στις εισφορές

τσιπρασ στον ερντογαν:

οι πραξικοπηματιεσ

δεν ειναι
ευπροσδεκτοι
στην ελλαδα...
...αλλα θα εφαρμοστουν
ολα οσα προβλεπει το
διεθνεσ δικαιο »11

Ποιες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και
αυτοαπασχολούμενων θα πληρώσουν περισσότερα.
Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Ποιοι
χάνουν τις εκπτώσεις στις εισφορές Υγείας » 15-16, 25-26

Ιντερνετ μέσω
ηλεκτρικού
ρεύματος
» 32

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Τα όρια για τη συνταξιο
δό
των ελεύθερων επαγγε τηση
λματιών
Δ
της καΤΕΡΙναΣ κΟκκαλΙαΡη

ρακόντειες διατάξεις
προβλέπονται για τη συνταξιοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών,
ενώ καμία ευνοϊκή
ρύθμιση δεν
προβλέπεται για τις
μητέρες.
προϋποθέσεις συνταξιοδότ Οι
ησης
είναι ενιαίες για άνδρες
και γυναίκες στον ΟΑΕΕ και δεν
υπάρχει παράθυρο για έξοδο πριν
από το 60ό
έτος. Το γενικό όριο
ηλικίας διαμορφώνεται στο 67ο
έτος και για
την έξοδο απαιτούνται
τουλάχιστον
15 χρόνια ασφάλισης.
Προσοχή
καθώς πλέον με 15ετία
δεν χορηγείται πλήρης εθνική
σύνταξη αλλά μέρος αυτής μειωμένο
κατά 2%
για κάθε έτος πριν από
τα 20. Ετσι,
αν κάποιος ελεύθερος
επαγγελματίας θέλει να λάβει
πραγματικά
πλήρη σύνταξη θα πρέπει
να έχει
συμπληρώσει 20ετία.
Περισσότερες επιλογές
έχουν
οι ασφαλισμένοι στον
ΟΑΕΕ που

Το τρίτο κύμα περικοπών πλήττει 25.000 επικουρικές » 28
▶Το νέο πλαίσιο

είναι κοινό για
άνδρες και γυναίκες, χωρίς δυνατότητα εξόδου πριν
από το 60ό έτος
Το γενικό όριο ηλικίας για

Οι 300 ξεχασμένοι
έγκλειστοι
της Αμυγδαλέζας
» 4-5

τεχνολογια

ΠΕΜΠΤΗ

Συντάξεις

έπιασαν την πολυπόθητη
35ετία
(με πραγματικό χρόνο
ή εξαγορές)
μέχρι το τέλος του 2012.
Στην περίπτωση αυτή ισχύουν
κλιμακωτά
όρια συνταξιοδότησης
με μεγάλους κερδισμένους όσους
έπιασαν
και την ηλικία μέχρι 18
Αυγούστου
2015 (καθώς κλείδωσαν
δικαίωμα
με το παλαιό καθεστώς).
Μέχρι τη συγκεκριμέν
η ημερομηνία έπρεπε να έχουν
κλείσει το
60ό έτος της ηλικίας για
να μπορέσουν να πάρουν σύνταξη.
Οι συγκεκριμένοι ασφαλισμέν
οι ακόμα
και αν έχουν παραμείνει
στην αγορά εργασίας δεν έχουν
καμία αλλαγή στις προϋποθέσε
ις εξόδου.

τους ασφαλισμένους του

ΑΛΛΑΓΗ υφουσ

Σταδιακά η ηλικία συνταξιοδότη
σης
αυξάνεται ανάλογα με
το ποια χρονιά συμπληρώνεται το
«παλαιό» όριο (δηλαδή το 60ό έτος
της ηλικίας). Ειδικότερα η έξοδος
γίνεται:
• Σε ηλικία 60 ετών και
3 μηνών
εφόσον συμπληρώθηκε
35ετία μέχρι το τέλος του 2012
και το 60ό
έτος από τη 19η Αυγούστου
2015
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2015.
• Σε ηλικία 60 ετών και
6 μηνών
εφόσον υπάρχει 35ετία
μέχρι το
τέλος του 2012 και μέσα
στη φετινή χρονιά συμπληρωθ
εί το 60ό έτος.

ΟΑΕΕ διαμορφώνεται στο

λος του 2012 και το
60ό έτος συμπληρωθεί το 2017.
• Στα 61 έτη εφόσον έχουν
35ετία
μέχρι το τέλος του 2012
και το 60ό
έτος μέσα στο 2018.
• Σε ηλικία 61 ετών και
3 μηνών
εφόσον έχουν συμπληρώσ
ει 35ετία (είτε με πραγματικό
χρόνο είτε
με εξαγορές) μέχρι
το τέλος του
2012 και το 60ό έτος
εντός του
2019.
• Σε ηλικία 61 ετών και
6 μηνών
εφόσον έχουν 35ετία
μέχρι το τέλος του 2012 και πιάσουν
το 60ό
έτος εντός του 2020.
• Σε ηλικία 61 ετών και
9 μηνών
εφόσον έχουν 35ετία
μέχρι το τέ-

67ο έτος και για την έξοδο

απαιτούνται τουλάχιστον

λος του 2012 και συμπληρώσ
ουν
το 60ό έτος εντός του
2021.
Προσοχή καθώς όσοι
ασφαλισμένοι συμπληρώνουν
35ετία μετά
την 1η Ιανουαρίου 2012
θα αποχωρήσουν στα 60 εφόσον
πιάσουν
συνολικά 40 έτη ασφάλισης.
Ανάλογα με το έτος θεμελίωσης
μπορούν να αναγνωριστ
ούν από τέσσερα έως επτά πλασματικά
έτη για
να επισπεύσουν την
αποχώρηση.
Να σημειωθεί ότι εφόσον
η 35ετία συμπληρώθηκε
το 2011, για
την έξοδο απαιτούνται
36 έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση
που συμπληρώθηκε το 2012,
τα απαιτούμενα έτη πάνε στα 37.
Ενδεικτικά

15 χρόνια ασφάλισης

αναφέρονται δύο παραδείγμα
τα:
 Ασφαλισμένος που
το έτος 2012
είχε συμπληρώσει 35
έτη ασφάλισης και συμπληρώνε
ι το 60ό έτος
της ηλικίας του φέτος,
δικαιούται
σύνταξη με τη συμπλήρωσ
η της ηλικίας των 60 ετών
και 6 μηνών.
Αναγκαία περίπτωση
να έχει συμπληρώσει 37 έτη.
 Ασφαλισμένος που
το έτος 2011
είχε συμπληρώσει 35
έτη ασφάλισης και συμπληρώνε
ι το 60ό έτος
της ηλικίας του το έτος
2020, δικαιούται σύνταξη με τη
συμπλήρωση
της ηλικίας των 61 ετών
και 6 μηνών. Χρειάζεται να έχουν
συμπληρωθεί 36 έτη ασφάλισης.

Μια... άλλη
Ντέλια είδαν
οι κοινωνικοί
εταίροι » 12

• Σε ηλικία 60 ετών και
9 μηνών
εφόσον έχουν 35ετία
μέχρι το τέ-

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ

Ιδρυση
εταιρείας σε
λίγες ώρες!
» 13