Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Η Ντέλια στο... μνημόσυνο της μεσαίας τάξης
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ. ΚοττόΚΙι8: ε Τι δείχνει τι σκληρό γμαμμό του Ν. Αναυτααιόδο για το Κυπριακό ;=
7 ο. Ά Μ
ΠροτεραιόΠιτα¦
. _ και" Μαιο Μπα αποτομα 2016 ο. ΜΜΜ ·
το Χρεοε-μαμουθ
Ολες οι καταστάσεις που έχουν 7
αποδειχθεί νοσηοὲς και αδιέἔοὁε; πρέπει να τερματίζ0
“ΜέχειααηΜ.9
μου Ϊ”·`ἴϋ"Γ"ΐν “γ τα·
ΚοσΚωτόεοΚαλονρἱτοαε;  "ο”   ή .η με .Ϊ ; _ _ Γ Γ _ ._ _
«Αλλοε»εΧειττικαμτι“. Η - -- - -- Ι ¦
ο ο ” -ΝΞ “Μ
οι λανθασμένες Μρίοεις με αι φοραω ενημερότητα Μμ“ωΜως
αποπροσανατολίζουν. αξιωματικούς, που έχουν Μαι ασυλο. Το δικαιωμα
ΜΜΜ ακόμα και αυτοί που βρίσκονται σε ρύθμιση για τις οφειλές τους. τ 12 προσφυγής και σε δευτεροβόθμια Νοητή. : ο
ΤΑ ΜΜΜ ΤΩ" ΜΡ"Μ'|ΜΜ Π|Σ ΜΠΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗ! |'|Α ΜΤ|ΜΒΕΜ||Ε|| ο
Συνόνττιοτι-αγγαρεἱα ττι8 οκλτιρτι8 Βελκουλεοκου του ΔΝΤ με τον τιγεοἱα ττι8 ΓΣΕΕ
|| "ΤΕΑΜ
στα... μνημόαυν
Με μπανιο που
 Ξ ΣΙΑ? Ξ' (ΓΙΑ Το ΠΑΡΕΛΘΟΝ) “ι ο; ο. ' 1 3 (ΓΙΑ το ΜΕΛΛΟΝ)
ΠαραδεΧθτικε ότι «το Πρόγραμμα όταν ταεικό ετεροβαμε8» Δεν αναγνωρἰΖει το συμφωνια των κοινωνικών εταἱμων
και εΠλΙιεε (κυμὶω8) εργαΖομενου8 και ουνταΞιουΧου8 για κατώτατο μισθό και διατόρτιστι του Βου και του 14-ου
Εδώλιο γιο Εξωτικό “  “ ο; τό Το Δευτέρα
ΧΠΡδΟὐβελΠ κελἱ οτιε "Β τιλτιρὡνουν
 Φυλακε8 "ΜΗ" απώτερο
Αυλώνα καναλόρΧεε
ΜΕ Ρ08 Η' των “Ψ “Με || ιιιιιιινιιι 
  Χθες από οι Βουλα ε το 9. εἴ' ¦.“Ξἶ
Βουλευτόε του ΣΥΡΙΖΑ αυτό τον ε£ἱαωατι των νοσηλευτὡν (ΑΕΙ) με του8 βοΙιΒοόε