Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Η σιωνιστική μαφία του Ρότσιλντ στην Ελλάδα με ονόματα & διευθύνσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
^·“ πό ··-9# · >' π “ν ψ -· ν “- 2
κ μ. ὶ α Ι ι .'
ο Δ . ` Λ ν Ζ ν
ι· . 4 - ' `. . 'Δ ν Ἡ" ω ή' 'ί' Ϊ
.. ' Ψ Η. ί
Ε ν! Η 'Ρ Η π η: η “- Ι
° ` ν ν: ε -! · . Δ
. ιΞὶ _·| Ι Ι· χ >
'χ η “ ^ ::“ἶ›μ~τἴ '· Ί ' ·-`
ΩΣεΠΤεΜΒΜογ ' ή -__·_/_“_Κ 
Με ! η! (έ *Ο Ψ
Ί ι ὰ
_ ι ` . . λ .ὰ“““““ Η'
Μετα Η Δ. ΜΜΜ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ ' κ ' Ρ Ώ ' Ι ή Λ
0087414074 η υ| ' Ο  ΜΑΝΗ»Μ<
_ ~ ω: ~ π_ Ι Δημ _Ἡ"Κ4/ Η* γ - - 
πΜΗιεγΡΩ ή( Ύ ” Μωαβ ¦¦¦·¦ωΜ
ὶ 'ΕΜ ΙΕΡΗ ΓΕΝ!
 Ο ρ!
 . ρ ξ τα" ΜΒΜ
 . ' Νϊα·αν 
ΜΜΜ!!!
ΤΟΥ ΜΜΜ"
 ΣΤΗ" Μ
ΚΜ χογΝπκοι Με ΜΜΜ" “
Ξ!ω!ἑΠΜΕΞ!ἔ Η' ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρα|ώς Σεραφείμ καΤα Ι , , , Ι
Τώρα! (Μη κο. Κομμένου ΑποκαΜψη 1η: Το Μυστικα Προγραμμα του κυριακοα Μηταατακη
 ΑποκόΜψη 2η: Η εμφύλιο διομόχη στη ΜΜΜ πόζα αίμα