Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ψαλίδι 50€ στις επικουρικές λόγω αναδρομικών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ΞΤ.ζΞ:ΞζΞΖΞῇ Ἡ Κ
Τ ::Ξ:,::_::Ξ ΘΘ
Μο' ΕΠΤΑ ΞΝ = ·
ΗΤΑΝ . ,.Σ _ 'λ
ΥΠΕΡ0Χ0|...
56 ΧΡΟΝ|Λ
ΕκοΕΜΣΜΕΣ ο . . . . .
Πέμπτη 22 ΣεΠτεμβρίου 2016 - Αριθμός φύλλου 14990 - Τιμή 130 € - ΝΝΝ.ε|εῆ|·εΜε·γροΞ¦'
ΣΤΕΛΕΧΗ κΡΑΤογΝ...
ΑΠΟΣΤΑΣΗ):
ΔΔ τ|Εῖ
 ο.  ·. ΣΙοΕΣΩπΡ|κο
Τ  -. .  - ¦  ΤΟΥΣΥΡ|ΖΛΜ|0
Το ΜΕΝ ΜΕΣ
!ΤΔ9η:κοΜωΣ ΠΑ ΜΜΜ, 8 Ποπ ιο ΙΩΝ ΛποΔοκΜΛΖογΝ “ΜΒΜ
' ' Η δ
' '[ἶΞἶΞζ.ζΞ[Ϊ ζἶ Ϊ““_ζΞ:ἶΞ ξἶ.>_Τζ4 β ΕΣ:
' _ η .
" Τ 4 . Ι
' Τ ,.'; Ψ
Ϊ ' ~ Λ ί !
 ο'. η .“ ` ΤΕ ; 
Τ , .. -' ¦ 'Ξ ,
· ρ · ΐἔ“ῖ. '(Όι
; Τ θ έ
ΒΔ ΟΜΕ. ΒΗΜΑ ΝΝΔ `
Τμ _ Ξζ榔“Ξ.ἴ“Δ:Ε “ Η: ν.
ΜΕ|Ά ΤΗΝ ΑκγΡΩΣΗ
ΤΟΥ Δ|ΑΓΩΝ|ΣΜΟΥ- ΠΑΡΩΔ|Α
Γ|Α ΠΑΟΚ)... ΗΟΤ$ΡΟΤ
0ῆυΗπ·ακό Ι χ ` ῇ ο. κω'ἑΐ?ἔἔ¦¦=ας || “ΜΜΣ||ἑΤ||Σ |ΜΥ|'ΜΜΖΜ ¦ . Β^&ἐὅΗΡ0Σ
Μ το ΜΜΟ ' ΕΙΝ! ἴ"|||°ΜΕ|ΣΒΣ"Ύ ; ·' _ κΜ^ΦΕΡΕΤΜ
“-ξε!ἔ99"μα ( ΕΤ 7 __#/ · .ἡ “ φαΐ' 
ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ ΣΤΗ Λ|ΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Γ|Α Μ|Α ΑκΤ|ΝοΘΕΡΑΠΕ|Α ι:ΣΕΛ|ΔΑ 15 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα