Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Ποινολόγιο-φωτιάRecognized text:
ε τ@_= . . .
“Ον-“λ  Σ ΙΑ νννννν_ιιιιειι8ιαφ
|(Α0ΗΜΕΡ|ΝΗ 0"(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ σου ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20345 - ΤΙΜΗ Ι. Η) ΕΥΡΩ
ΑΑΑΑ"Η ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ" ΤΡΑΠΕΖΑ
Εκτακτο σχέδιο σωτηρίο5
για την Αιτία: Βοη|(
Μειώσεις μισθών. εθελουσία
έξοδο και πληρη διαψάνειαστις
ω0Φἀσεις της τράπεζας Προσ
ΣΤΗ ΜΥΑΗ ΟΙ "ΕΟΤ ΚΑΗΑΑΑΡΧΕΣ
Πολιτική «θύελλα»
για τον Χρ. Καλογρίτσο
Οι αποκαλύψεις για τις δα- ΦοροδιαΦυγἡςγιατιςοποίες
νειοῦοτήσειςτουεπαειρημα- ελέγχεται.βαζωνΦωπάστο
τία. αλλά και οι υποθέσεις πολιτικό σκηνικό›σελ.Ζ5
νήγγειλαν Π. Ρουμελιώτης και
θ. Πανταλάκης. Χωρίς εκπρόσωποτοΤΣΜΕΔΕ› σελ.9
Ο Αλ. Τσίπρας στη Νέα Υόρκη
Μηνυμα στους
δανειστές: «Καντε
το χρέος σας
για το... Χρεος»
Ο Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον
αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζ Μπάιντεν
Σκληρό μέτρα για εικονικό τιμολόγια, απόκρυψη ΦΠΑ και εισοδήματος
Ποινολόγιο - φωτιά
Φυλακισπ απο Ζ έω5 ΣΟ χρονια για φοροδιαφυγή
Ο Μέχρι και 20 χρόνια κάθειρξη ο' έ γω Φοροδ|αΦυγή Β
σε όσους διαπράτιουν μεγάλα
ί · ί =
Ο «Η στιγμη νια ελάΦρυνση του χρέους εΥΚλΠμα [ο φ0 ροδΙαφυ γης ^“όκ0“Φη εισοδημάτων “άνω Μό πισω και εικονικά τιμολόγια ύψους
- Φ Το Δα ιόσιο θα διεκδικεί και 1 100-000 ευρώ στους· 4 άνω των 75.000 ευρώειναι τώρα»Ι τόνισε ο Αλ. Τσίπρας αΠοζΠ¦|ίω0Π Πθ ,ς βλἀβΠς “Μη¦ΜΜΜ2Μ Μ: ΜΜ2 ω
Να ξεκαθαρίσειηυπόθεση του κρέους έωςτο τέλος
του 2016,ώστε να συμμετάσχει η Ελλάδα στο Πρὁ. Φ αξίωσιἑἔρημα  ἔὅιχαπόδοσ|λ ευ :82ΙΞἔως άνω των ΜἔἄΜΜ
γραμμα ησοοτικάς καλάρωσης της ΕΚΤ, ζήτησε Π01ΠσΠς Μνα (ΠΙΟ [ο π · 2 . ιο
απὁτιςΡΠΙΑοπρωθυπουργός›οελ.26 [οι] (ιΠοκρυβέν[0ς Ποσ0ύ αν" ΜΜΜ έτη ΜΜΜ ω'
| | ί Μ “Μ · . σο Μαρια Μπλα
° Π0ΙνΜ,8“θ“νΠθΜΜα ..ΜααΜα
λ Ι δ Ο ΠΠ0γαΙφωΥ ως ΠλΙιρεξουσιος πω: Μαη ΜΝ 2 ετη Μ: ΜΜΜ Μ 2 τη
Τρ. Δ εξια ης > σελ 5
ΑΚ1νΠτα σεως Αύξηση εσόδων στο 8μηνο - Μεγαλη μείωση δαπανών ΜΠΕ" Μ
700 δισ. ευρώ
έχουν οι Ελληνες
Ο Τον Ιούνιο του 2017 η εναρμόνιση
αντικειμενικών και εμπορικών τιμών
Μείωση 3,5%
στις εισπράξεις
του τουρισμού
τον Ιούλιο
Ο ΥΜ@ηοαν κατά 2% και
Πλεόναομα 5,7 διο.
έφεραν οι νέοι φόροι
Εκτέλεση κρατικού προϋπολογισμού 
Την ανάγκη συστηματικής καταγραφής των εμπορικών αξιών, ώστε να δημιουργηθεί Μητρώο μετις
οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016
τιμέςτων ακινήτωνσεάλεςτιςηεριοκέςτηςκώρας, α °Φ'ΒΙ© ξένων ΜΒΜ'
τόνισεονπ0φνός Ου<σνομαών>σ£λο4 , Α!"“ἩΒ ιΜωπΜ2οκ ο Εκτιμάταιόπ τα ταξδιωττκά
ωΜΜ ΜΝ Μ έσοδα στο τέλος του έτους
, Μ· Μ ΜΜ Μ ρωταω" οριακά θετιΚαθαρά Εαοδα Κρατικού Πρ00ιι/σμού 30.765 31.950 32534 684 ω Μ η( Μπέζ ασπίδα
Αγωνία στο μα Καθαραεσοδατακτικού προυπολογισμού 28.699 29883 29.419 464 ες φῳΜκ> σελ. 3
'Εσόδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2.067 2.067 3.115 -].048
Στα 2 1 81 ο ευ ώ Δαπάνες ΚρατικούΠρούιιολογισμού 31.869 32985 36414 -3429 ¦
7 ° ρ Δαπάνες τακτικού προϋπολογισμού 30.306 30.813 33.359 -2546  
το έ  ο ΔαπάνεςΠρογράμματρςΔημωίΜ Επενδύσεων 1.563 2.172 3.055 -883 Ι
μμ Πρωτογενες αποτελεσμα κρατικού πρόύπολο- 3798 3756 980 Ζ776  
του ΙΚΑ το 2016 γ'°Η°ῦ“Μ°°““Μ““°› ' έλλειμμα
Ισοζυγιο Κρατικού Προύπολογισμού _1104 _1035 _3·880 2.845
(+πλεόνασμα-ελλειμμα) · ρ ρ
Ο Ζητά επιχορηνηση από τον «κουμπα- ΜΜΜ" ““ξ"°" 29%
. . . στα 34 δισ.¦ παρουσιάσω
ρα» των ασΦαλ|στ|κωγ ταβε|ωγ Ο Η υπερσυγκράτηση κατά 2,54 δισ. ευρω στις πρωτογενεις δαπάνες και τον ΜΜΜ ω εΙ°"ωγές
Η «τρύπα» ύψους2,Ι δισ., που θαέΧειτο ΙΚΑ μέχρι
η συνεχής Φορολόνηση έφεραν υπέρβαση στο πλεόνασμα κατά 2,7 δισ.
Ο Το ισοζύγιο αγαθών εμφά
νισε έλλειμμα 25 στα ευρώ
στο επτάμηνο > σελ. 3
το τέλος του έτους, αναγκάζει τη διοίκηση να ζητησει έκτακτη ετπκορηγηση από το ΑΚΑΓΕ, για
να καλύψει το τεράστιο έλλειμμα > σελ. 7
Παρά τις θετικές εξελίξεις από
την πορεία των εσόδων, όπου
τον Αύγουστο καταγράφηκε υ
πέρβαση του στόχου κατά 82 εκατ., ο Σεπτέμβριος θα κρίνει
τον προϋπολογισμό. Οι φορο
λογούμενοι καλούνται να αλπρώσουν μέκριτοτέλοςτου έτους
συνολικά 20,8 δισ. > σελ. 6