Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 '|" ΑΡΕ'0||0ΥΜΣ. Τ|... ΛΕΤ0'|0ΥΜΣ!
> ”Απογε:ῶν£ωι" ο ΠΑΟΚ με τον Τρικαλιν6 μέση· · Νεο... ρ:·ιιᾶλ ·πρωΕἰμ·ως ΜΝΗΜΩΝ της
Τρίπολης · Τα απιιωιΒᾶ που ῦεἱ8νουν την... ”αγάπη μὁνο" · Αγπνᾶκιησ" ω Αρπῆδες|
ΜΑΗ" 7 | Ἡ· ` 7
2Ι ΣΕΠΤΕΜΒΡ|0Υ ζ  7 .Ζ Μ
20%. Κοθημερινἡ ὰ ,. . `
ΜΜΜ ··
Εφημερίὁο.Αρ. ν  !
Φύλλου Ι 878. " _
ΤιμΜΜ€ - χ κ Μ
πδνῖῦ8.ῇῖ ί Βεντοεετ  “ '
.έ _
 ΜΜΜ. ΗΜ". “ΜΝ ΜΜΜ Ξ Ψ
4' ·; ΐ7- _:.Ἑ·
ι '·ἶ
Η “ - 7· Δ _ ί Πωςειε·
 _ · . η ·> λ Ι μωμΜΣιιην...
:; . . ιρΠΜΜ
¦ - δ
υ ΜΜΜ
μὲπμι Ιὡρο
·ΑνολυΙΜ 
ΜΜΜ... Δ7
__ :έ
Χ Ολα τα λεφτᾶ ο Πασιἑνσια στο Χθεσινὁ
 φιλικό με τον Απόλλωνα · ΣκὁραρΣ
κ κ Η κ Η #
δυο φοΡΞς| τΡΣλΠνΞ οι1μΠΠ1κτΣς ΙοκομμωπωΜμηιρΜ(εωι
κα1 αντ1Πἀλους κσ1 ετο1μἀζΣτσ1 · Μ'°^““°°°°'“
"|ΑΤ| '|'°ΥΣ ΕΧΕ' ΚΕΡΔ|ΣΕ| ΟΛΟΥΣ ΣΤΟ ΡΕΝ"Ἡ Ο ΠΟΡῖ0ΓΑΛ0Σ
| | Μ Ζ Π
|_ > ὶ @ὅ ΔΕΠΑ'
. κ '3 ΠΩ "ΜΜΜ
Ο ΑΠΟΕΛ έρχετα1 με
 . - 1.800 οΠσὁοὐς στο
 - ή ί έ ε Καραϊσκάκη!
 / ὅ ΑΡΕΣΕ ποΛγ ΚΜ ο ΜΜΜ. ΜΜΜ 
Χ· Φωω ΜΜΜΕ“ἐ
στο|χείσ ο χαφ από το Τόγκο · Ο “ΓΛΥΡ0Σ” ΕΧΕ' ΤΠ ΡΕΠΟΡΤΑΖ... ·
ΑρΧ1ὁΣ ΠροΠονἡοΠς στην
Ι(ρἡτή ο Θρύλος ·
πᾶν!" εδώ! Ϊ: ιοενιρυφἡωμε¦μεων . Η Λ ἡ0υΧοων  ωκ6νουνὁλσ Η ' ΑΘΠνΨΟυῖ Η .έ
ηΑΜκΜ·ΠΝΠΜ; ·- ~· κωωἡ... ~> μπάχαλο! ΜΑΜ;- Ε“ΡωΜΥκΠς
ἰ 0 Τσὁρ· είναι Με τον Καλογρίισσ. ΜΜΜ. 4- ε. έ Ἀφῆσπ ἔκ Επιθυμοὐν να