Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΙΜ ΜΜΜ στα· ΠΕ'
Μακαμπι Μια· τω· 3
Μαιο· |ιιιιιωιιι·ιις πι·ιϊιωιιιις #9
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ Λ0ΥΠ0Σ Σελ. 2
ιι ΜΜΜ ιιιιι οι
αιωνας στους ·8»
τ ο ε.οτΔΣοΣτΣΔτΔΛιιΣ Η 7 . ο  '  ,
ρ Φ Σε 2 Τι δοκιμασε στο χθεσινιι
Προογιισιι νιοο τιι8“Εκ
Μετα την ατιίστευτιι ταλαιτιωρία στην οποία ιιιιὲβαλλε την ΑΕΚ, ο Δήμω Φιλαδέλφεια5Χαλκηδόνα8, ιι ΥψΟΜΕΤΡ|ΚΗ ΜΕΛΕΤΗ μιτέικε στα δικαιολογητικα για την αδεια
~ ι · Στα χέρια τΠ3 Δ.0.Κ.κ.,.ολοκλιιρωμἑνο8 τιια, ο φακελο8
Τετορτιι 2ι Σεπτεμβριου 2018 | Φυλλο 1284 (2484) / € ι.30
: Αιτγιιτικο Ρειιοι>τΑ2“τ
β  ·ι
ιιιιωιι“ϋ““|“Μ“'""
“τονωριιἔ`ιιιιι το ιιιινύι£ιιιιιιΜ ΜΒΜ
ιιιι ιιιιιιιιῇιιιιωΒ£ιιι ΜΜΜ"
πρεμιέρα ταιρι στην ιύωιι:“
Η ΔΕΚ αντιμετωιιιζει αιιοψε (19:00) τη ὁιοργανωτρια ομαδα,
στο τουρνουα ΙΠ3 Προοοα5 · Ευκαιρια για τον Ζντοβτ8¦
να δει και τοο5 διεθνει5 Που ΜΜΜ μια5 και οι Ντιξον
και Μιλοοεβιτ5, ειναι Πανετοιμοι · Δυνατο φιλικο με τον
κατοχο του Εατοοαρ. Γαλατασαραι. Θα δωσει ιι <ιΒαοιλιοοα»
τον τιροοεχο Τεταοττι ι19:30) στο κλεισω του ΟΑΚΑ