Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(  ΜΕΤΜΠΑ
?ΜΜΜ ΜΜΜ!  Ο 3  ΜΜΜ!
ΠΑΜΜΑΜ·ΠΡΑΟΝΜΠΟΟΜ ΑΏΟ»! . 7 .ζ  ε  
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΗκε· Πο ΛΑΟ Τογ «Ε|||ΣΤΡΕΦ"Μ|"^|Ζ" 
ΤΟ ΣΑΟΟΑΤΟΝΥΡ|ΑΝΟ». ΕΑΕΤ Ε
[Π] Ο ...ΤΝΠΣΤΟΣ Τ|Α ΤΑ ΝΑΤΟΡΟΠΝΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΠΑΣ
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΛΗΝ 'Μ ΜΝΑΒκΝΑΪκΩΝ ΜΑΜ ει Μ πιο υ. ΜΜΟ' ως" η". η· ε
ΝΡΑΥΤΕΣ ΠΑΝΠ(ΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΕ|ΔΗ ΤΟ ΤΟΟ-Ο ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΧΕ' Τ|ΝΕ|... ΠΟΝΟ ΟΟ-ΑΟ!
ΜΕΧΡ| ΑΥΡ|Ο Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΗ ΜΕ ΤΟΝ
Ο Τ|Α ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΝ ΤΗ ΡΗΤΡΑ ΝΑ' Τ|Σ ΑΠΟΛΑΒΕΣ Μαϊ Με ο οΛγΜπιΑκοΣ Δεκ ΜΒΑ ΠΑΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΠΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΑΦΗΣ ΝΑΖΟΥΑΝΟΥ · Σελ. η
 |ΣΠΣ ΥΠΑΡΞΕ| Μ|Α ΑΚΟΜΑ ΕΠΑΦΗ ΠΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
 ΠΡ'Ν ΠΕΣΟΥΝ Ο' ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΟΟΑΑ|Ο ΤΟΥ ΠΑ|ΚΤΑΡΑ
ΠΟΥ ΟΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΗ <<ΠΡΑΣ|ΝΟ» ΠΣ ΤΟ ΣΟΤΟ "°Υ°ΛΤΜ Μ"
Π.κοΝΣτΑΝΠΝιΔΗΣ _ τ.ΝικοΛοΠΑΝΝΗΣ Θ ΝΕ κΜΜΜΜΜ
  '·ΑΥΠΑ· "ΜΑΜ
Τ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΑΠ
;.“ ΜΜΜΜ `· ~-τΠιπη·Μω .'... ΜΜΜ. ΠΜΜ·ΜΜΜΜ·ΜΜ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ «Π» Ο' Ν|ΗΗΤΕΣ Τ|Α ΤΑ  ΠΟΤΗΡΙΑ
Δ|ΑΡΝΕ|ΑΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΟΗΝΑ'ΗΟΣ °·
ΕΜΕ|ΝΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΝΟ'ΧΤ
Η' :4 γ ¦1ΤΔΤΔΤ Ι:,
ι μ.”Τ·· ΔιΔ :ΠΙ Η Η] :ΤΡ
Η Ι ΠΠ' Η Τ .ΤΜ ΙΙΙ.
Η. υΔ η' =:Πι .τ Η
ι·ΤΤ|'·`Τ· |·Τ':' Τ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα