Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κύριος προεδρος ·.
.Η Η 3.!.|ξἔ- .Ξ -Ψ 3 -ἔ-- 3455? Ω·“Ξ]Ξ]]]ὲΜΞ] ο·
'ΜΝ ΙΙ“°λ° Μ" ΛΥ'|'0ΥΡ|'ΟΙ
Ι την Κυριακή Ι
έ έ ρε τον δοΦνοοτεΦουωιιενο.“ ν ¦ της ωμης
Παίξε... μιτάλςι με τον "Π"! Λεπτο¦ιέρειες στη σελ. 28 
ΒΑΣΙΛΗΣ 7
ΜΕΜΙΑΔΗΞ
α _| Ι ?Δ
, . χ.. ρ ι, Υ · Τ. Η · Η Τοεργοοου `
ΜΒΜ! "υ τω.“υωωω ' ' ι ` 2 Ι '
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 στη συνεχεια.
ο... ροπής
Μπάρος
το· ο «κοριλέ»
Με λο Μοεγιο!
ΔΡ. ΦΥΛ. 5546 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1.30
Ο Ρ0ΜΛ0 “ εαΤ::ατ:ι%  ῦ  
Η 4 του Απόλλωνα στο
"μΧ 2 › Ρέντη. κέρδισε τις
θέλει Χρόνο! _/ ” *ό
Ξ ·Ἐοἔξε ένσί·ιι·ίΧοοἔο ο·Τογκολέζος Ντι' εντυπώσεις ο
χα .σοιιοοςστα ιακα · _›τ
' βρίσκει ρυθμό ` · 22χρ°ν°ς με .την .
¦ · Η εαόνοδος του Σιόβα Ο Κωστα χ ' ΜΜΜ. Ἡ" ΜΜΜ
'(0' η... μετακίνηση Φορτοανικ μ ~'  κα' 
του Μιιουκαλόκη Νομώ την 
ν-εΠΤστοοΦσ“ Μα ρ “ ' τ :
` ' με Ι αιιοτελεσματικότητό του. Σω"
Το καψονι τον... # χ _ '
απογειωνει!  ' ΜιτΑΣκΕΤ
· «Ανεβαίνει» ο Φορτοόνης. Ιδιαίτερα ~·
, , _ < Ϊ"ΡΙΑ
0ρεξΟῖ0ς. εδωσε την ασίστ για το · ωΙΡΕΤΙ|(0Σ ΜΕ ~ Ώ  °γ
δεύτερο γκολ του Πασιὲνσια και ΤΗΝ ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΕ'ἩΣ Δ Ε ν Τ  Ι
κέρδισε τα εύσημα του Ο ΕΝ00ΥΣΙΑΣΜΕΝ01 ΣΤΟ"  ο · ὰ  Ξ”
Μπέντο. 0ΛΥΜΠΙΑΚ0 "ΟΥ Του ' . τ   Ή”
7 Τ ο. _  ξ θε", ω”

Τελευταία νέα από την εφημερίδα