Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΜΠΟΤΕΣ
ΟΛΟ' ΣΑΣ
Επέστρεψε ιι ελληνική ομαδα
των Παραολυμπιακών
Δικαστήριοτω Ελσίνκι
τον καταδίκασε σε 5 χρονια.
μασ μεσλλοιιε
4 ωμιιαἱκτε5τω.
για ωοθεσα βιασμού
ιιλοιι Φωτ» 
ΠΡΑΞΗ ΤΗΝ
ΥΠΟΣΧΕΣΗ
Ο Με έχει χρησιμοποιιλαει
Η ιιαίκτε5. ετιιβεβαιὡνοντα8
το «θα ιιαίξοαν όλοι»
που τομ5 είχε αει
ΠΑΕ' ΓΙΑ ΑΛΛΟΝ
Στο εξωτερικο φανει προπονητή
ο Ατρομποε μετά το «όχι»
τα· Μοναδα
που Μτέθεαε ιιροσωγῇ 
στον Πανιώνιο
ΔΕΝ ΣΕΜΝΑ Η Μαϊαμι ΤΕΑΜ!!
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ..ω-Μ.
Μ 'Πω “πρι
   _ 
ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΑΣΝΗΝ|Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΑΟΟΡ|ΣΤ|ΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΗΕΡΤΝ ΝΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΝΑΤΣΟΝ|
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ 24ιιε ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΟΤΑΝ Ο ΣΟΥΗΔΟΣ Ε||ΤΕ ΤΟ «ΗΜ»
 “ ΣΤΟΝ 'ΤΑΝΑΟΗΝΑΤΝΟ
τι·ιι·εΤι-ιΣ
στοπρονζεκν»
Η' ΤΟΜΗ ΝΝΑ ΝΕΤΣΗΑΤ|Α Τ|Α ΤΟ Τ'Ο|ΟΣ ΟΑ ΝΑΑΥψΕ| Ελ ΗΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΕΣ ΝΕΣΟΕΗ|θΕΤ|ΝΕΣῇΑΟΤΕΣ ΣΤΑ ΧἶΡ|Α ΑΒ
ιΤΟΝ ΑΑΝΕ|ΔΑ ΣΤΗΝ Ε'Τ|ΟΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΗ
ΤΟΥ ΗΟΡΤΟΤΑΑΟΥ ΤΕΧΝ|ΝΟΥ ΤΟΥ ΟΑΥΝΗ|ΑΝΟΥ
 ή  Ϊ 0|ΛΥΣΕ|Σ
ο ο ·· ο ¦¦`¦¦·ι·ον.ινιιιΕΝτοΞ ΕΜ
' Δμο γκολ ο Πασι€νσια στο χθεσινο φιλικο>με τον|Αιιολλωνα (2-ι
· καλη εικονα ο Ρομαο. ασίστ ο Φοριουνα5
· Στου Ρεντη Ξανα για ιιροιισνασα ο Μανιαιαε
Γί;Βααμ°ὲἐμἔαατομικώνΜΜΜ:.
ἑιιιοτροφῇ Βαργκσε στον Νασο
' Ετοιμοε αλλα Προφυλασοειαι
ο Χριστοὁοαλοιιοαλοε ο
σ · ο ”- Σεντ.
ο Ηλια ΜιχοΣ ε1ιιιειιιιΝ«γιιοαεΣιι ΜΑΖογΑκαγ»