Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Β@@Β@!Λ.
ΜΝ]  `
ΜΒΜ Μ Η ΜΜΜ η
ΗΜ, Η ΑΝΕΜΩΝ
ΜΗ 05 ΜΜΟ Ἡ ω
'έ-“.ἴ  ή η
||  ""6"”Μ
ῖΞΕΚῖἰλ Η ΔικΗἶΨ  Υ
 σ χ · Χ
Π Ύ  31
ο !“Χ
ω¦_ "~ Ι
Χε Ύ· `- έ.> 
«Παπ "Μπας
 Μειινπν8ΜΜς
έ   πι ΜΝ;»
||ἱ|||Π0'Β'|Φ|" Με
ΠΙΩ ΜΟΒ
ΧΧ η | 1