Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Πούτιν TV
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
2η ΣωΤεΜΒΡιοΥ
350 Πο;
Α9. ογΜογ ι η η -¦ Ι
00878) 4073 - ν . Ι' ζ “ ` Π -# ς .Η | η Ο ΜητροπολιΎης
_. ` `ζ_ " _ _:'| Μορφουγιο
Τ|ΜΗ Ι ΗΡ!) ' ι ζ · η 'τη τον "επικειμενο
ί `- . ' 1 λ ~ μεγάλο σεισμό"
ή “ ' · _ . ' . Δ λ Ξεσποοε σε λυγμους
7 - , , “ “ - ` στοντίνος στο Ζάππειο κοτά τη
ΤΑ · · “ . ν β ευση των Ολυμπιονικών Του Ρίο
Ι ;· - · · ; Τον χειρ0κοόῖποε μέχρι
 _ι κάιοτελευτοίος(;) Πρόεδρος
 › Με ΔημοκρσΤίΟε
Προκόπης Πουλόπουλος!
_ Ποιο ήτον Το μήνυμά του προς
·λοό που έχει "ξεχάσει" νο βλεπει
= γ Τους ηγέτες Του νο δοκρύζουν!
 , Ρ Γ Μιπικιιιπο=ιΔ
"ΡΜΙ'Ψ
'“ "ἡ
Ι κ .
Δ` ι .
αιΜΕ;:ο
| 'ρ_·`
- Δ Κ
ο ς. κ
Οι(ολογριισος φεύγει οΣαΒβί6ης έρχετοι κοιη ρωσική
ορκούὁο ποίρνειτο (μιντιοιιό) μερίδιό της από την Ελλάδα!