Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
«Πρωταθλητές»
στον τζόγο και
το αλκοόλ οι :Ελληνες
μαθητες Σω
ΡΟΟΤΕΜ_|_ ΠΑΟΝΕ
Αναβολή επ' αόριστον
αποφάσισε η διοργανώτρια αρχή
Σελ.7
Αναστέλλεται
ιι ανθρωπιστική
βοήθεια απο τον οΗΕ
Σελ. 8
ιΕΡΩΝΥΜΟ`Σ - Φ|/ΧΗΣ
4ἱΣτια =<κ<χ=.αιρακὡματα>> για το μαθημα
των θρησκευτικών
Εζνγιιινση με εθελοιισια
.ι  “
ΛΤΤ|ΟΑ ΒΔΝκ
τ >.Δ¦
"αρωντρα
εξουσίας
"Η ΤρόπεΖα Αττικός Βρίσκεται σε
διαδικασία ταχείας επιλυσης των εκκρεμοτιίτων που αφορούν στην ανασυγκρότηση της διοίκησής της". Κύκλοι της αντιπροεδρίας σημειώνουν
ότι "η Τρόπε2α Αττικός τελούσε και
τελεί υπό τον εποπτικό έλεγχο της
Τρόπε2ας της Ελλάδος. η οποία έχει
την αρμοδιότητα να ερευνά και να
αξιολογεί τα δεδομένα λειτουργίας
Η κυδέρνπση ουδέποτε στάθηκε
εμπόδιο στο να επιτελέσει η Τρόπε1α
της Ελλόδος το έργο της και όποτε
ρωτήθηκε συνηγόρησε στη ληψη
όλων των αναγκαίων μέτρων για τη
Βιωσιμότητα και την αναπτυξη της
Τρόπε2ας Αττικός"."Η κυδέρνπση ούτε προστατεύει ούτε έχει εξαρτήσεις
αηό κανέναν.
Επιδιώκει τη διαφάνεια και τον
έλεγχο παντού. με τη συνδρομή και
της Δικαιοσύνης όπου αυτό επιβάλλεται, χωρίς γενικευμένη ποινικοηοίηση του τραπε:ικού συστηματος". σημειώνουν οι ίδιες πηγές της αντιπροεδρίας και ηροσθέτουν: "Η κυδέρνηση εφιοτό τιιν προσοχη στο γεγονός
ότι η Τρόπε1α Αττικός αποτελεί, εδώ
και χρόνια. στόχο κατευθυνόμενων
αρνητικών δημοσιευμάτων από κέντρα και δυνόμεις οι οποίες επιδιώκουν είτε το κλείσιμο είτε την εξαγορά της έναντι ευτελούς τιμήματος".
· Ο λογικός