Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Καίνε οι ευθύνες για το Καλογρίτσας TV
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕ Τ ΕΠ|ΒΑΡΥΝΣΕ|Σ ΤΩΝ
ΑΓΡ Ω" ΑΠΟ ΤΗΝ |Π-|-20|7 Σ έξ Η
·ΕΛΕγΘΕροΣ ΜΜΕ ι - έ ι 
ΣηΣ ΕιΣΦοΡΕΣ ~- ι. Με"
κΑ|ΠΑΓ|ΔΛ ~ κ · ε'
κΑΤΑΣχΕΣΕΩΝ
ΣΕ ΕΠ|ΔΟΤ|·|ΣΕ|Σ
Τετάρτη 21 ΣεητεμβρΙου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.989 - Τιμη 1,30 ε - ΝΝνν.ο|οΠ|πΜ8£γροε.ε'
ΑΝἔγτικοι ΠιΝΑκΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ - |'||ΛΟΤΟΣ ι
μ ΑΝΑΤΡΕΠΕ| ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΕΜΑΕΣ η]
|Μ|ΝΕ Ο' ΕΥΒΥΝΕΣ
για το... |(αῆογρίτσα5 Τν
στο Μαξίμου αΠό ύψους Που έλεγξε τα
τις δηλώσεις ΚουρουμΠλη για 85 εκατ.€ εντόΠισαν «Πόθεν έσχες» των κανα- 
«Πολιτικές και Ποινικές ευθύνες» οι ελεγκτές σε όλη την λαρχὡν μΠορούσε βάσει
εφόσον αΠοδειχθούν τα οικογένεια του εργολαβου Προκήρυξης να ζητησει ° 
στοιχεία και η αναδίΠλωση του και καταλόγισαν Πρόστιμα τραΠεζικούς λογαριασμούς,
υΠ. Εσωτερικών μετά το σαλσ 37 εκατ. € αλλα δεν το έΠραξε  
ΑΡΝιιιικο και στην τη" Μου Μινι το" ΜΜΜ Τ""ἑἙ9"^
= ΣΕΛ|ΔΑ Ξ
· ΜΜΜ" . ψ 
ΔΜΦΠΝ0ΥΣΑΝ ΠΑ ΤΗΝ γ _ Ι. ς οκ" ιεΡοΝγΜον κλπ Φιλ"
ΑΝΑτΡοοΠτΜεηΑιΔιΜ _. _ μ . π! τι ·· › Μ ι ι . ~ · τ Ρ! το·
 · ο τ οι>ιιΣκΕγιικΑ
Χωρίζει το' δω? τ!) ^ῦ°β°··  Με ιΝΔιΛΝικιι
ηιἙῇαμρερο _ Μεσα .Ιστμ!  ΐ ΠΡοΣΕγχιι ΠΑΠ
ευ α | >_ ¦ · “  
 -Α"!γ[email protected]ἑἔἑ “ΪΔ ›  κἐἡινθΜἔἴι"
ΕκιιΛιΔΕγΤικΩΝ
ΣΕΛ. '|6-|7
= Η Μ|ΟΗΟΒΟΡΤ ΣΧΕΔ|ΑΖΕ| ΝΑ χΤγΠι-ιΣΕι ΤΟΝ κΛΡκιΝο ΜΕ... ΑΝΤινιΠυ5 η ΣΕΛ|ΔΑ 32

Τελευταία νέα από την εφημερίδα