Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
9 ΒΨι'¦ἩΜι'Ζ%Μ 'Ι 'Μ
Η υπογραφη του μνημονίου με
την κινεζική εταιρία αμεα αποτελεί ψηφο εμπιστοσύνης απέναντι στη ΔΕΗ, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πόνος Σκουρλέτης. Μ4
“ε Την πεποίθηση ότι η ΜΔ. θα κερδίἑ σει την αξιοπιστία με τους θεέ σμούς γιατί πιστεύει ακράδαντα
ζ ότι πρέπει να υλοποιηθούν οι με·
 ς μ ταρρυθμίσεις. εξέφρασε ο Κυριόί ?έ __ κος Μητσοτάκης. Σελ 2
Στην υλοποίηση του Σχεδίου
Δράσης ώστε να αναπτυχθεί η
εγχώρια φαρμακοβιομηχανία
αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Γιάννης Με·
νασόκης.
Σελ. 5
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου Με ο Αριθμός φύλλου 824 ό 0,50 ευρώ
[ἔ[Π]ΠΣΧἑΠ|ΡΠΠΜῶῖΜἔἩ
οΙκοΝοΜΙΛ
·'>' Η
'ί 77 η
Ἐκ
# κσιΝαΝικι-ι τιτοι:οοτΑ
Με βασική αρχή «το σεβασμό στον
ανθρωπο». το ιατρικό Αθηνών αναπτύσσει όλα αυτό τα χρόνια τη δραστηριότητα του υλοποιώντας ένα πολυδιόστατο πρόγραμμα κοινωνικής
προσφορός, επισήμανε ο διευθύνων
σύμβουλος του ομίλου δρ Βασίλης
Αποστολόπουλος. Σελ ο
# ΜοτιΝοΗ ΣΤΡΑΤΗΓ|
«Η 'πίοτεπιετίοαπ συνεχίζει με επι·  '
τυχία την υλοποίηση των έργων για 
την απόλυτη ψηφιοποίηση των λειτουργιών της, που αποδίδουν σημαντική αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφερε ο διευθύνων
σύμβουλος του σώου Γιώργος κώτσαλος.
Σελ. τι
 445 προορισμούς, ανέφερε σχολια
ζοντας τα οικονομικα μεγέθη ο δι ευθύνων σύμβουλος της Ασσοαη Δη μήτρης Γερογιόννης
1 Γί'
'Μι
# ΑΝ0Δ|ΚΗ ΠΟΡΕ|Α
Για τρίτη συνεχή χρονια συνεχίσομε τις επενδύσεις στην αναπτυξη
του δικτύου μας καλύπτοντας πλέον
Σελ.7
-._ ι ?ἱ- ._ι .ϋ Δ:
# ΚΟΡΥΦΑ|Α ΕΠ|Λ0
«Ο στόχος μας είναι η ΝΝ Ηε||εε
να γίνει η κορυφαία επωνυμία
στον ασφαλιστικό κλάδο και να
αποτελέσει την πρώτη επιλογή
των Ελλήνων καταναλωτών», είπε
η νέα πρόεδρος Μαριαννα Πολιτοπούλου.
Σελ.8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινα
στον ιστότοπο νννννν.ντεαίπι.εν
Ἡ·
Χ·Ν'Αῖ"ῖΝ"° - Ε"¦'Δ'|"' - ΑΓΟΡ· Ξ
Μ Ι
ΜΝΑΤιΣπιΡιο ΑΘΗΝΩΝ : Ι
οριακές απώλειες ελλείψει ,
επενδυτικού ενδιαφέροντος Σ
·“_