Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἔ ΤΗΣ Β.ἐΕΜΑΜΣ ΤΡ|ΤΗ ΣΟ|ΣΕΠΤΕΜΕΡ|Ογ 2016 ΑΡ.ΦγΑΑΟγ: 1173 Τ|ΜΗ:1β0€
Ο ~ · : Ο*
Η ΜΑΠΑ |¦ γ Η
Β @Με
ἔα ΕυχαρΤατήαΕΤ τα :ΜΜΕ
ΕΟΟ ΠΕΙραΤα με τα ανύπαρκτα
_ Δ _ Ἡ :4 Τ . || Ρ Σ Ε . 3 | Πέναλ:ΙκαΤόχΙμόνα“.
_ - · · . . ι - _ Π :.__Ψὴ
ΤΝΗΣ|Ο _.  _ . ._ - _ ·> Ν '
ΤΕκΝΟ ΤΟΥ > - › Ο! · ·· · · _ Ο? ΑΚΨΩ.““Ε¦ |
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Ρ ν · γ - Η ' _ Ζ::':;°:;%:Μω
γΠΗΡΕΤΗΣΕ - ›_ Ι  γ . _ Ἡ _ ἡ .4 .
ΠΜ' ΧΘΕΣ ν Ι Ο κοΥΔΟΥΡΗΣ:
ΤΗ ΣΑΠ|Μ · γΠΕΤΡΑΨΕ Τ|·| Ν||(|·|
Ο -; . Τ " 4Ε=Δγο ΓΚΟΛ:` Ο
[ΣΒ ^Φ ΕΛΕ|^ [ΤΠ Μ ΠΑΟΚ Ε Ε 7 κ Δ ' ΣΐΕ=ΕΠἑΡ8ΣκΑμ _ Π
ΥΟΗκΕ __ ,. - _ -- . 'Ο ;
@Ξ Δ|^ΒΕΒ^|ΩΣΕ|Σ` 7 Ο ' ,- Δ ' ΡΟΝΤΡ|Γ|(ΕΣ, ΤΖΑΛΜΛ,
ΑΡΕΤΟΠΟγ .. · “ζ 
_` | . η 7 η -ν Π , Σ ¦ 3 μ . 3. 7
ΜΠΕ] 5ο .παω Ἡ γ . _ ὶ
Τ -- Χ 44 'γ
ΤΜ ΝΕΑΣ, ΣΤ. ΠΡΗΤΟΡ·ΑΑΗΣ, Η
>  ' . ΡΗ¦ααυπ από :αν Καυλαύρη, ωΠλΜΝό ΕναέρΤα
η Τ μ _ - ΠλααΕ καΤ 0-1- βαλε Καυλαυρη καΤ0-2
_ ΖΑΝ|Σ ΠΕῖΝΕΡΣ, Το (€ΕΡΓΜΕ|0» ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΤ0Ν|Α ΠΟΥ ΕΧΕ' ΕΝΤΥΠΩΣ|ΑΣΕ| ΣΤΑ ΜΑΜΑ
Ϊ “ ι Ξ “ Η > 'Η ΤΡΑ€ΗἶΤΟΥὲ@ΤΝἐἶἙ Ϊ. ζ . .
 η τ.. ω· μ, - ' = Α `
γ! ή. ΎιΓ -|Σ| _ τ Ο» Ψ3έ ι ¦ /
/ ,τ 4 Ι _Γ Μ Κυ 4( .· Οἱ . Ε β |
 | Ι ἔ Ρ - Ι .. Ο ' ' ΣΤΟΝ... ΓΥΨ0 ΚΔ' |'|Μ| κΤΝΔγΝΕγΕ· ΝΑ
 5 ' Ε : β" Π . · ε π ΜΠΕ' Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΗ" ΠΕΡΝΑ!) 2017-'18!
'Β Ρ'.
“ ϊ : Σ α κΑΠΟγΑΗΣ «ΠΟΛΥ .Δ 'Σ
7 Ι ς γ ' γ ΔΥΣΚΟΛΑ ΟΑ ΠΑΡΟΥΜΕ`ἔ
'Ξ ἔῳ¦ΕΤΟΠ|ΣΟΕ»~ Η ' δ ` · Ο ΑΔΕ|ΟΔΟΤΗΣΗ». ΠΟΤΟ
. _ _ η, Λ ΤΟΝ-κ ΕΟΗ,ΕΡ|ΝΟ γ;εΜ Η Ε|ΝΑ| ΤΟ «ΑΤκΑΟι»
` ξ ." ' Δ "- " 3 ' |ΝΤΖΟΤΑΟγ Π ΑΜΜΟ
Τ' ' ΠΟ ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 Το ΕΝΔΕχ°ΜΕΝ0
Τ Δ Μ Ε ((ΣΑΝ |» (95;» «ΔΕΝ Η ΠΟ|ΝΗ ΝΑ Ε|ΝΑι
' ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΠΑ| Ο ΓΕΩΡΓ|Μ°Σ, ΠΑ'ΖΕ| ΑγΡΤΟ ΜΕ ΒΕΝΕ|'Σ|Α η χ ΤΑΝ ΠΕΝΑΛΤ|› ΥΠΟΒΒ|ΒΑΣΜ0Σ
Φ ' Η Δ|ΑΧΕ|Ρ|ΣΗ ΤΗΣ ΗΠΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡ|ΦΤΗ κΑ| Το... ΠΑΡΑΔΕ|ΓΜΑ ΜΕ ΜΠΑΚΝΕΡ _ ` Μ'ΣΕλ4-6
Ν Ό Γ ρ ΕθΝ||(Η ς 8 θ έ ΕΠΣ" Σελ 33-35 Δ|Α|ΤΗΣ|Α
· Τ ΕΝΑΣ.- ·ΤκΟΡ Η ΔΟΞΑ 3 τ 9ο' · ΑΝΑΒΟΛΗ ·Η ΣΕΝΤΡΑ;
"ΡοΣκγΝΗΤΩΝ `“ Ρ ω'·Ἡ _ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ . α 4 ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Μ|ΑΟγΝ ΣΤΗ
α ΠΡΟΕΛΗΜΑΤ|ΣΜΟΣ _ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ «Μ» Γ'^ Το "Ρ“Τ^Θ^"Μ^
ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ, ΣΤΗΡ|ΕΗ α ΑΠΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣγΝΔΕΣΜΟ ' ΜΜΕ" (13:00) " ”ΠΜ"
5 Δ¦^¦Τ"Τ“Ν ΘΕΣΣΜοΜκ"Σ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ Α|ΤκΑ » Σελ 20,21
ΣΕ ΒΑΣ|Μ|(Α|(Η Μ Σελ 31