Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
,οΜοΦοΝΗ ΜΜΜ!" Μ Το" «Μ»!
·"||"' "Βαρύς- Δεν Περοσε η Προσηοθεισ φίμωσἡε'
ΜΜΜ'. "'"°""'(  μσ5, με τη μήνυση του Προέδρου Με
""ΜκΜς“ 7 γ ΕΠΣ Τρικσλων, θονοση ΜΠουτζιὡλη
Γρσφε·οΠΛΝ0Σ Λ0ΥΠ0Σ Σελ,32 Η. ' | | | .
· ΠονΠγυρικσ κο' Πομψηφει οθωοι, .
"'|"°('ΜΗ" _. οι δημοσιογροφοι Με «ΩΡΑΣ»_ 
'"°"'°κ"""'Μ""  · Συνεχίζουμε τη μοχΠ γισ νο
Γράφε|οΤΛΣΟΣΤΣΔΤΔΛΗΣ Σελ.32 Πσρουμε Πίσω ΝΒ κυρ|οκὲ8 μο8
(σελ. 32)
Ξ Ι
Ψ Ϊ·
μογνΜ·κἡ, σου εβαλε
«Μεσα» για το μοτ5 Με 7  η 7εηΟΣΦΠὡ υΠἀρχε|] «Παρὅθυρο» 7;
Δευτέρ08 (Ί9:30) με Ηρακλή,  ~
ο ΧριστοδουλοΠουλοε
“σὲ  Η βεβο|οτητσγ|οτηνΠολυτ" ετοιμότητοΪ 
κρινω Ηρακλή, ανάλογο μεσω ε|κονοτουἶἱ
μέσα στην εβδομάδα
ΜΜΜΜΜ
ΜΜΜ
ωσπου
ε ' ο του ΕΜΠ] ἰοηἐἘεε υε
 ρ 'σε-ρ Ι