Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μετα ααα μα·ς .
Μ "“¦Μ¦“ς "Π "α", Κε0αησιο τον: Αιμα και ιαρωτσς
"Ωω ΣΠΟΡ ιη". ° ¦Μ¦“ Ν" °°“ω κανε αντιηιιηος του αηυμηιακσυ να μασατι σε" και σα σιντι
. _  έχει Μ" °Μ"Μ¦ "ΜΜΜ" τον καηυτερα εαυτα του καντρα στους ηραταααητες ο αν
Δ/ Ψ! Η τ - ο - Ν ' κο Η α ' Ο η Η "ΜΝ ν" Ν ¦ΜΜ¦ὁ μαηιστα αι Μιραιῶτες αννεκισαυν να δινουν οικαιῶματα ως
Διενσυντιις Συντα80<: σκατα ΜΜΜ:
'ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20” Ο ΑΩ. "8082
ιιεντε νκση σε ηεντε ματς με τον Μηεντα
στον ιιαγκα α Νιγηριανός Ο”. ααα ξανασυστηνεταιι στα εηηηνικα κοινα ο Πῶς ο
ταρω “Πω Ο”. ιι· Μ·ναΝἱ< Μ
εκ. ευρώ στην καριερα του και ισα γκαη σε
αεντε αια0αρετικες κόρες εστω· να
κυκΜρει στη :ανασα Λίγκα με την
ιστικετα- του... πωπω"
καρντασσ.
ωα.“ ΜΜΜ
ημερα ρεηα καες στο αιμανι ο ο
κώστας αορταιινης ομως ηηγε μανος
τον στο Ρέντη για ηραηανηση. σε μια
κινηση με νοημα. ααα αηοαεικνιιει και
τη οιαοεση του αερσιναιι Μ για
ατακα εηανηαρα
ηαοσσααιρσ
ηρακαες. ισως να μη ασκούν το ιαιο τωρα την εααμενη Μ
ιι σεικνει η συγκριση
των αρισμῶν του ιντεγιε και του
:ομηαον ατραικερ του αοναοιινοικαν
Μαρκαυς Μηερνκ σ Γιατι α Μασντο εκτιμα
ατι μηορει να τον κανει οιουμα με τον
αηηαςαντας και τη μορφη
του αηυμηιακαιι
ΚΑΙ ο ΟΝΑΡ Μς στα
αοηητικα κεντρο για να
κεραισει μια ααραηανω
ηραηανηση ο Παιζουν και
οι οσο σημερα το αρα' στα
αιηικα με τον ΜΜΜ"
κισσα." καν: τα ακσσαμαριαα]
ττα τα· ηου ΜΜΜ" ααα την
εναρεη του ρ· μεραυς μετρι και τα
ηντρατικα γκαη τον ιντεγιε. ειναι
αιτημα να Μικτηκε ανα
Μακη" ηαααΜιρο ο Η
σνακα του αιαιτητα 0ωτιΜα στις
αμεταητες κααυατεριιοεις τα
ηαικτῶν του Μακη
μετετρεαε το ματς σε
ΜΜΜ και μας" ιοεες στους
αρσσεκεις σντιηαηοιις ηαυ
τακαν ηροηγη·αιιν σε Βαρας
του αηυμηιακοιι.“
Κε0αηαια
σον: Η οιαιτησια
ααοιοσηαοτε σφύριγμα
υαερ τον αηυμηιακοιι ειναι
ηαντατε -σμοιοσητοαμενο· η
·ιιαοητο· ο αντιστοιχα. καοε
υηααειεη εναντιον του ασραυσιαζεται αιο κρυσταηαινη και ααα το
νερο Λουτρακίου ο ακομα και οταν
αεριητὡσεις υαερ και εις μαρος
των : ' η '
τους γινεται ααντοτε με γνώμονα
τι σπασει τους .ακουω ο
ασκοπα για τα καρακτηριατικα ηαρααειγμα του
καυταντζογηειαυ
ΚεἙαααια αον: ιο...
τα μια αμα" σου Μκνει το
ηατιιμοτα της αν μεσω ηοΜῶν
αροσαηων στο οιναηε της μεταγρασαιτ ΜΜΜ. δεν υααρκει η
αοαυτεαεια του ααραγκανισμοα σε
ησικτες-κηειαια ο Πησρει τα -μαηακα· της
·εσσαησνικης να εσηασε. αυτο ομως σον
σημαινει ατι να κοκαηεοτε στον αηυμηιακα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΕΓΟ ·ΟΠΕ· Ο ΕΡΑΣΙΛΙΑΝΟΣ ΛΕΟ2ΙΝΙΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ. ΠΟΥ ΞΕΡΕΙ ΑΡΙΣΤΑ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ω στο ¦ιααασ0αἑρο στον Ερεπις
καρ ς την μη ασ καυρ ιεσαι
πω: πιο ηαηα ο και εμεις ηροκαες
Μ" ω" σαν εικαμε την μηαηα. την εικε
"Νη", ο °ηυμαιακας ο Για αυτό
τρεεαμε ηια ηαηιι·
ιηυτας αου μου αρεσε ηιο ποσα
ααα ταν αηυμηιακα ήταν ο
τοσοι ο σον τα” γιατι ργηκε
αιωνα. ηαντας για εμενα ιιτον
α καηιιτερας·
·α καρτας ειναι
ηοηιι καηος ηαικτης ο
Ξερει μηαηα ο και
τρεκει
·κσι α κατσας εααιεε
απο. ειναι αααιι καηα
να "οι" μια μεγαηη
.ταν αυμαατριὡτη μου. τον
νεαρό στην αμυνα του
απιμαιακαν. στν τον γνώριζα αμαοα ααα α
ημιν ο σα ηω τη γνώμη μου θανμαιακας ααικτες
ειηικρινα. ότι εαειοα ειναι ααα τη από Ιαν Μαϊαμι· ·
αρσζιηια ο Για ηρῶτο του ααικνιοι Εμένα μου Νέα"
εηαιεε Μα κα” ο ειναι απτο: και ανω · Και
γρηγορος στόπερ. με καηιι τεκνικα στον Ηρακηη
ακουμε τετοιους
Μίκτες. αυτα τα
ααιαια τα αινανν
για τη σεση αυτη ο Ξεσστε. στον
ενα ηαιοι αρκετοι αηα τη Βραζιηιο
στην Ευρώαη κρειαιεται κρανο
ἶιιιιιιιι!ητι κι·οιιοι
ιΕμεις Ξεκινησαμε
ααηυ κα”. πατα Μπιτ.
κυνηγηαομε το γκοη για να Μωασονμε ταν αηυμηιακα και τα ηετιικομε ο
απο την ισαΟαριση αμα α
αηυμηιακας αναρηκε και
ζητανε τη νικηι
να τα· μια εετρα εαισετικιι Μαη. με ωεση
σε σκαραρισμα και σαμουργια...
ααιοτευτα κααΕιμο τον
Ἀηαν :απο στον -αοουακοαι
·Ειναι για γεηισ. αν τι· αει αμυνταα
σαν και αυτ” “ο και Μα πω.
η Μαρ· ο Μας σταρ" στην
ι ιστορια της Μμιερ Λιγκ. ΜΜΜ"
στο εεε τα μαρια απο της Γουεστ και·
ΚΑΙ ΑΠΟΕΛ Ο ΡΕ"¦°¦  Ο
ν | Η·
Με ρυγμ“ες
καταγμα ηανω ααα το αραοι
σηοκὡρησε ααα τα καυταντζὁγηεια
ο ιακρανος αμυντικας. ο Μαιας σα
μεινει για αεριησυ τα μερες εκτας ορασης
ο θα καστ· σιγουρα τα κυριακατικο ματς
ηρμτασαιιματας με τη Λαρισα και το
ηαικνιοι με τον απατη στο καραι·
ακακη ααυ ειναι αραγραμματισμ€νο για τις 29 :επεμΜου
°ΑΑ ΚΑΛΑ Η'
Ν'¦ ΑΑ 'ΑΠ¦|'|Α
Μια αααιι κακμση ἔῖ "' ι. .
σε ΜικτυΜ του ·
Μια· του τα ε
αααιαιι εκει ο κατσαανος
αμυντικός και θα
μαει αμεσα στις ι , ι
ηροαονιισεις της : η ψ
αμασας Ξ ν -| ν
τα ΚαυταντζαγΒεια “Μα Η "°Μ"Μ"" 'ω
Νώντα στον ιιηαανηο
.Μαι κακα αου σον ηασαμε καηοια
οιαστρεμμα ο τε αοηηα σημεια ο αγωνιστικός χώρος ειτε Ναουσας και
ααγισες·. των" οι ·ερυσρσαευκοικατα την ΜΜΜ τους ααα τη
αεσαοηανικη
αιωνα. οηηα και για ασια
ησγα εσασε συγκαρητηρια
στον Βρσςιηιανο
στο ομοια του
ματς
Ημερα στις τα." τα ηρωι οι ·ερυσραηευκοιι οινουν
αιηικα με τον ΜΜΜ" Σμύρνης στα Ρεντη ο κρανα
σα ταρω· οι ΡΟΜΑΟ και ΜΕΝ¦|Α
ο παντως ειναι ιιαραεενα Να'σαι". αι·
Μαι αυτος ηταν α ανοικτα να τα
καηὐτερας Μπας αιεκαικασουν και
του αηυμι·ιιακσιι ΑΜΚ ανασες ο
αερσι. αστα Πιστευω οτι ο
εμας· και τα αανααηναικος και
γκαη- ο παοκ σα τα
ηααειμουν.
ηρωσρμσγης ειιειοιι τα Με. ἄρα!" την
ααααοοαιρα στα ειναι ιατροι· της ανω".
σια0ορετικὑ ααι:αυν και για ·
τη ωνεηα- αεν ειναι αηοηιιτως
ετοιμος α ΠΗΡΕ
'Α'ῖ"¦
ο Καρντασο ανν ειναι σε καηη κατασταση ο 'Εκει μααρΞει Μπα Μ="Ἡ 
ουνατας αενταρ ααα. ταν συμαμσι. τον οεωρῶ μεγαηο ηαικτη ο "ο ° "ω” Μ” "ς
'ομως τώρα σαν ειναι σε καηιι κατασταση· "“έἐ ω" | Με” Μ
εκει σώσει στα ειιι·υμητα
εηιηεαα ουσικης
τα" Ξέρω 'ΤΝ Με" “ΜΙ καταστασης ο -αηις τρεις
γιατι στν ασιςει νια 'ο ΠΜ·“Μμα ς ι"Μ°
ο Φορτοῦνης. γιατι ΜΝ' ° °·νι·α·ακοτ εκανε ο καρτας με την
σμμΒαινει αυτα ο ο ηροηο- Ο ω!” “ως Ν αηυμηιακη Με· της
Με Ξέρει. γιατι ειναι 'ΜΜ°θΠΜ° Μ ιιαρτογοηισς το κααοκαιρι
κοντα σε αηαυς τους ααικτες ΕΝΠ' ΠΝ "ΜΧω α·
ΓΡΑΦΗ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΙ·ΙΣ ΙσΕΠΙ6Α ΙΕ)
Γραφει ο ΟΕΜΗ£ Σ'ΝΑΝΟΙ'ΛΟΥ (°εῆΙ6° 3!
"°Δ0¦ΦΛ|Ρ° Ε
Ο Κ|ΝΔΥΝ°¦ ¦ΠΕΧ|Τ ¦'|'°
'ΝΑ' ΕΔΩ!
-αεν νηοησγιζουν "ω ΜΝ." με ω””° "ες ° υ"ωωας τι υησσταριζουν οι αυτοα“Μ° ΜΜΕ α" ηραεορος της τησ της ηαραταεας τιτιρτςικιι ηοκαΜμεναι ανΜ“·
°'°!° 'ΝΕ '° και ααια0ιηονικητα ωραια. Δημητρης με ΜΜΜ" 'Η ΜΜΜ
ΜΜΜ“Ψ Ν αποφαση. με Μια τη νεα κινηση της τρωω" στα· αίτησή και
'ΜΜΜ' αντιηαηιτευσας για να μα γινουν οι εκηαγες προς 'Ο ΑΜΗΝ”
“Μ'Ρ°' ουτε στις το ακταρριουι μπαταρια
Μα ειναι καθ' απο νόμιμες οι αηοααοεις
της ΕκτεΜστικης ¦αιτροαιις της ομασηονοιας.
ηου αροκιιρυεαν τις αρκαιρεσιες
ο ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ϊΟΠΟΟΕΤΗ¦Η-ΕΟΠΒΑ τον
την κυριακιι στις τοσο τα ματς του αηυμηιακοα
στη Λαρισα για την 8η αγωνιστικη της :ανασα
Λιγκας ο Διαβαστα στο τα ηραγρσμμα
αρὡην ο' αντιηραεοραυ
της τησ σαγγεηη
Μαιαρακη για τις
σχεσεις ασιατικών με την
ααηητικιι αικαιοοιινηι
Γρσοε
ΕΠ|θΕ¦'| ¦Ε ¦Υ"Δ¦¦Μ° "'°Υ
ΟΛΥ""'ΑΚ°Υ ¦ῖ°" "Ε|ΡἈ|Π'
ι σ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μπαι" ΑΙ
'αγν·στοι ηοιι εαεραινσν σε ΜΜΜ· Δεν › _
αριΕαν κας τα αααγ3υμα απατη στον υηιιρΞαν ° “ΜΡ .αν .ω `
.Η σου σε . _ στη Γ- Η· γηση του παοκ
των οσων Ξηευ·εριον Μη” και μόνο πως Μαη." ¦°Μω."
Γρηγορίου Λαμπράκη Μαι ' 7 ι”
Π . .977ι|08 852Ι29 39
Μεσα σε τα απο ατι-σαν α καυηοιιρης αετιικε τα γκαη ιτα αρώτο ααα Μαρς του
παταω. με τα σκορ να μειώνεται στα τεηικα 2-7 με αενοητι του ΜΜΜ στο σκ'
. , . . , _ ι
¦'|'° Α' 'Α¦Ρ°¦ ιι¦ΞΑ0Α"'¦¦η
"Ο" Α¦ῖΕΡΑ!
πα τ· αμικρανα α νικητής κατεβασε
Νομούς. υηα· ααντοτε ειτε τον εηεγκσ
και αηειηιι·ακε μανα ααα εκτεηασας
οσον· του καητσα ο και· τα Η: μετα
ααα ραυνα του Ροντρίγκες στα
ετα ··'
αιιορηιι·ηκε α
Μααρτας για
σκηηαα μαρκα
ρισμα στον· απαντω πήρα ο .ανασαιμικρεαηο. ενω ειτε ΜΜΜ" Με μαρσστα και να
“Πει την ΜΒ!" μιαροιισε τη σιωρυνση του σκορ ο τα
καρτα στα 8' σε
κοκοραμακια με
τον παρεηαα.
ηου εαισης
ωτρινιοτακε·
σκ τα ματς ο ΜΜΜ” ειτε μανα
·υα κοηας ευκαιρίες. στο τα· με
σωμα τον Τσσνκααα ιαηακραυσε
Μαρια ο :ακκ6ω και στο Η' με ταν
Γιανναιιηη. αηηα με ααηιι αστσκο σουτ
μεσα ααα την αεριατιι
ο Μπρος αμεταηοιιαος συναντηστ συσκαηιες
στο ο' ημιχρονο και στην αεριητμση της ααοραηης του
Ηηερτου. στη μονομσκια αερος με τον κρεσηο. Μαιαστακε να αυσει αγαραιο απο. ηρακσΜιντας εκανες
οιαμαρτυριες των γηηεοοακιΜ
ο κηααμς ααανασιααης στον σαγκο. .  τη
κατα τον γενικα ενοσυσιασμα στα α' Δ' '
μέρας. αηκ·νσταν και ηηασιαζε τον .
'ιριτς ...αεριηαυ κατ· αντιγρα0η του
κριατιανα ημας τον εαντας
στον τεηικα του αυτο :σκι
αρεσει. στα"Ικαιιττκητσνῇκνίισῇῦα τι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα