Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΝΟΥΠΟΝ'Μ Η' ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ.
ΣΜΣ!
¦ ΣΔ  Σελ. 
ΗΗΕ Αν _ .Ε 3
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΝΕ-Σκε' ΣΤΟ ΛΑΟ Τογ
ΣΣΣ ΠΡΜΠΜΠ
Η ΕΦΗΜΕΡ!ΔΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΑΜΑΟΗΜΑΤκΟΝ
Μ ΑΟ ΕΜΥ ΕΟ” Α'. ΦΥΛΛΟ' 8838 Μι: '5' Ε
Ε|Σ|ΤΝΡ|Π
ϊ   ΑΜΕΣΗΣ
. · ΣΕΜΕΕ ΣΜΣΜωοΜΣΜΣΣΗ έ; “Ο
ΟΥΤΕ ΗΤ ΟΥ ΟΠΛΩΝ. ΟΥΤΕ ΕΠΕ|ΣΟΛ'Α. ΟΥΤΕ ΡΑΤΣ|ΣΤ|ΚΑ
ΣΥΗΟΗΜΑΤΑ ΔΕΗ ΕΤΑΕ Ο Λ|Α|ΤΗΤΗΣ ΤΟΥ «ΑΜΥΝΑ Η' ΕΓΟ
ΤΟΝ ΚΑΤΣΟΥΡΑΜΗ» Ο"ΟΣ ΚΑΤΕΟΕΣΕ ΧΟΕΣ ΣΤΗ ΜΚ" ΜΕ
ΤΗ ΜΗ"ΥΣ" ΤΟΥ ΤΖ|ΜΠΡ|Λ Σ'ΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Ο. ΜΑΝΟΛΗ"
ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ Π|ΣΠ ΑΠΟ ΠΑΝΑΟΗΝΑΤΝΟ-ΑΛΑΦΟΥΖΟ "ΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛ|ΝΝ ΝΑΟΑΡΣΗ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ
ΜΕΤΜΠΑ(
«ΟΝ| ΣΤΗΝ ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗ ΠΑΠΑΔΠΝ Δ|ΑΝΠΝ ΝΑ'. .. ΕΞΑΠΤΕΡΥΤΠΝ
ΕΛΛΗΝΗ(ΝΣ Δ|Α'ΤΝΣ|ΑΣ», ΟΡΟΝΤΟΦΠΝΑΞΕ ΠΑΛ' ΤΟ
ΤΟΥΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕ| ΤΑ ΣΧΕΔ|Α Τ|Α ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 'ΣΠΑΝ|ΝΟΥ
ΗΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗ Δ|Α|ΤΗΣ|Α ΠΟΥ ΕΧΕ' ΠΣ ΒΑΣΗ ΤΟ 5Ο-5Ο Τ|Α ΟΛΟΥΣ».
ΗΟΕΣΗ ΤΟΝ «ΠΡΑΣ|ΝΠΝ» Τ|Α ΤΟΝ... ΠΑΝ|ΝΟ ΣΤΟ
ΝΑΥΤΟΣ ΟΣΟ ΠΟΤΕ ΑΛΛΟΤΕ ΕΦΤΑΣΕ
Τ|Σ ΕΠ|ΔΟΣΕ|Σ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ Η' ΑΤΤ|ΖΕ' ΤΟΝ ΝΡ|ΣΤΟΦ
ΒΑΖΕΧΑ ΜΕ ΕΞ' ΓΚΟΛ ΣΤΑ ΕΠΤΑ
ΠΡΠΤΑ ΦΕΤ|ΝΑ ΜΑΤΣ
8ΟΡΕΠΕΟΟΟ8 ΑΛΛΑ ΝΑ' ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΑΡΕ|ΑΖΕΤΑ| Η ΟΜΑΔΑ ' Χ Η 7
ΝΑ|ΟΑ|'|'ΕΛΗ ΜΑΡ|ΝΑΝΗ! Σ _
ΟΠΣ Ο! ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΕΡ!ΕΤΗΣ^Ν Το!! ΣΟΥΠΑ!! Η ΕΜΕΑ ΜΗΤΣΗ ΜΗ 2.5 ΤΕΛΕΥΤΑ|ΠΝ ΕΜΗ Σο 2 ΣΣΣ 2 ΗΕ 7-0 ΣΕω
ΜΕΓΑΛΑ ΡΕΚΟΡ ΜΕ Το ΚΑΛΗΜΕΡΑ!!!
«ο ΣΤΡΑΜΑΤΣ0Η| ΗΟΕΛΕ ΝΑ ΑΗΑΗΕΠΣΠ» Η Ν¦κο^οΠ^ΝΝΗΣ ῇ- Π_ κΩΝΣτΛΝηΝιΔΗΣ
ΕΠΣΗΕΗΔιΠΣΕ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ οτι ΜΕΝΤΗΣ· το ΗΕΗ!!
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑ|ΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η' ΑΠΟΝΑΑΥωΕ Υ  
ΕΕ Ο ΝΤΟ ΜΗΝΗΜΑ!
ΠΠΣ ο !ΤΑΑΟΣ ΕΙΧΕ ΖΗΤΗΣΕ! τΗΗ ΕΗΕΗΣΣΣΗ! · ΣΕΤΕ ὅ ΑΑ' ΤΟ ΛΕΟΝΕ' ω Η Ο ΤΤ" ΕΛΛΑΔΑ! .Με
«ΓΓ ΑΠ Η Φ'Λ|Α ΜΑΣ κΡΑΣΑε· 50 ΧΡ0Ν'Α»
«ΣΠΟΥΔΑΜ
Ο' ΤΜΟΜΥΛΟΜ
Ο Σ'ΜΟΝ Μ|ΖΡΑΧ| Μ|ΛΑ ΣΤΗΝ «Η»
ΠΑ ΤΝ Ο|Λ'Α ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΥΛΟ
ΠΑΜΠΟΠΟΥΛΟ. ΑΛΛΑ ΝΑ'
ΠΑ ΤΟ «ΟΜΟΗΟ8 ΑΝΕ ΕΟΗΕΥΕΝ»
"|Α ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ <<Α|.ΕΧΑΜΟΕΗ
_ ΟΟΜΕ|.8ΚΥ» ΠΡΟΕΤΟ|ΜΑΖΟΜΤΑ|
Ο' «ΠΡΑΣ'ΜΟ|» ΕΤ'Ε|ΤΑ ΑΠΟ ΤΗ" ΠΟΛΥ
ΟΕΤ|ΚΗ Ε|ΝΟΜΑ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΕΣ
ΤΟΥ «Ο|ΑΜΟΜΟ8 ΑΝΕ ΕΟΗΕΥΕΒ»
ΣΤΗΝ |ΣΤΤΑΝ|Α ΜΠΟΥΡ0ΥΣΗΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΠΤΤΟΥΛΟΣ
ΠΑ Το Δ·ΑΦΗΜ·ΣΣ·κο ΣΠΠΤ ΤΗΣ ΕϋΠΟΕΕΑΒΟΕ
Ο ΠΥΡΟΣ ΑΗΛΡΑΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΜΠ|
ΕΟΧ ΤΕΛ ΑΟ|Ο ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΝΤΗ ΤΗΣ 
«Η» ΠΑΝΝΗ ΝΟΥΟΟΠΟΥΛΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα