Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
κύριος πρόεδρος .ΜΜΜ
“ "Μ ' σεΠριμέρ“ ΝιιΒ“   Ι·
Λ . "αυτα" Καμπιονάτο¦ ξ '· ηςἘ:ἔμ|_
Ἡνος παντοιι. 6 Ύ 
ποτε
'ΜΝ "Ο". πω
Διώ ο... ΒΑΣΙΛΗΣ ·
περιμένουμε / _ ω _ _.| Ν ἶΞΖΈ"ὁἐ2:ἶ ·<
κ.οποιι έ! /·' ·"Γ#/#| 1 . ι
·κ“μι“ΜΜ8!ω -[  -/-[ -[ ε ι στηριξηκι
τον Σταύρο Κοντονή Μαιο: τα· “Διαιτα Με!! ω; Ι Ι
ΡΙΤΗ 2ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 τΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130 ΟΧΙ τιμωρια
ΔΡ. ΦΥΛ. 5545
για το σπασμένο πούλμαν
Ξωω  γιο ΜΜΜΜΩ
ΠΡΩΤΟΦΔΝΗΣ ΔΝΔ|(0ΙΝΩΣΗ-ΜΠΟΥΛΙΝΓ|( ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΔ|(ΟΥ
ΜΠΡΑΒΟ ΚΩΣΤΑ!
Έλαβε το μήνυμα του
Μπέντο και πήγε στο Ρέντη
για προπόνηση παρα το ρεπό
Ο ΜΔΝΤΖογΡΔκΗΣ
^ΠΟθΕΩΝΕΙ
ΤΟΝ <«ΦοΡΤογ»ι
Είναι μακρόν
ο καλύτερος
'Ελληνας 8
ποδοσφαιριστής
Διάνα με
τον... Πάνα!
·|'εμάτο υποσχέσεις
το ντεμπούτο του Σω
ΜΕΤΑ ΤΜ"Ρ0ΜΗΠΜΑΜκωΜΜ  ο ° «Φαρ0Φυνάς 'Ψ » Βραζιλιάνου στόπερ
ΕΠ ίθεση μ ε θΡΥΛ0Σ ΛιιΛιιτιιΣΕ Στ" ¦ . %ἩηἩἑἔΜ
μολόϊ°Φ ΝΕΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ιιΡοκΑιιΣιι ανάγκη από επενδυτές
'ω' °χ' “Μ ·Νοκ ΔΟΥ" ι·τΑ
στα Ε ρ αΦε ία
τ ύ α 7 0 «Ξε τιλίζει και δ ια ι .
στἙΞ Πεῆρἔ·ό! το οΞδόοΦαιρο» ΜΜΜ Β σ“λτ·ι·“ανκους» Σω» ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
' ἐ;$ΞΞΔι1Δ;- .Ξ›1ἑ7. .ἔ_!3Ρ Ω· Ξ3'!Ηἑ))ὲ1)
Και 'ἔσρκτοσ@ ¦ ΜΙ" ΜΜΜ,
κα' νϊεγε·  με τον ΜΦι|οστεΦσι|ωμένο!!!
Αυτή την κυριακή ραζἰμε τον "Η"
·0 ΜΠΕΝΤ0 ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ το 4-4·2 ΣΕ”
·  ΠΑΝΑΑΞΙ0Π0ΙΗΣΕΙΤΑ«ΤΑΝΜ ο· Μ “το :   =.· _;:Ξ υ.: ΙΜ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα