Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ο ΛΟΓΟΣ 
·οεω““@οω“ω ιιΜεΡιιΣιΑ ποΛιτικιι κΛι οικοΝοΜικιι ΕΦΗΜΕΡιΔΑ
Τέλος στη χρήση
πλαστικών πιάτων
μαχαιραπίρουνων
και αρτηριών Με
ΚΑΖΑΝΙ ΠΟ`ι| ΒΡΑΖΕΙ
Διαμαρτυρία, επεισόδια
και φωτιές στη Μυαλήνη
λόγω μεταναστεσιικαύ
 Σελ Ξ
Ο κώδικας
δεοντολογίας
Τον κώδικα Δημοσιογραφικός Δεοντολογίας για συλλογη, διασταύρωση
και τεκμηρίωση πληροφοριών με δημοσιογραφικα θεμιτές μεθόδους
υπενθυμί2ει η ΠΟΕΣΥ σκολιό:σντας
το περιστατικό με τους δύο έλληνες
δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη.
Σε ανακοίνωση της με αφορμη τη
σύλληψη δυο Ελλήνων δημοσιογραφων στη Ν. Υόρκη επειδη μεταμφιεσμένοι παρακολουθούσαν τον υπουργό Επικρατείας στο ξενοδοκείσ στο
οποίο είκε καταλύσει, το Διοικητικό
Συμθούλιο της Πανελλήνιας Ομο·
σηονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) επισημαίνει ότι σύμφωνα με το
Άρθρο 2 - παράγραφος η' του Κώδικα Δημοσιογραφικός Δεοντολογίας,
ο δημοσιογρόφος οφείλει:
"Να συλλέγει και να διασταυρώνει
τις πληροφορίες του και να εξασφαλί:ει την τεκμηρίωση τους (έγγραφα,
φωτογραφίες, κασέτες, τηλεοπτικές
εικόνες) με δημοσιογραφικό θεμιτές
μεθόδους, γνωστοπσιώντας παντοτε
τη δημοσιογραφικό του ιδιότητα" Και
7ΊΠ ΓΕΝ"(Η ΣΥΝΕΥΑΕΣΗ
Κρίσιμες επαφές Τσίπρα στη Γενική
Έρχεται καταιγί6α
κατασχέσεων για κόκκινα»
σανεια και χρέη στα Δημόσια
γ Με
ρω σάρωσε" “
θα· .Σ 4. : 
Ηὲκ$ακοκαι
- Ι Δ· Δ | Λ . | - οηωσδιίποτε όκι με προκατασκευα °"Μση Τ Τ | κ  ” ' . Ι σμένα γεγονότα, καταθαραθρώνσντας
Ι ' Ι .ς ` Ϊ ΣΕ. · ταυτόκρονα τη δημοσιογραφία και
Το" ολυμ"|°κου υ ' .  Ο ” την ενημέρωση με γελοιότητες που
' ' ' ¦ _ καμία σκέση δεν έκουν με τον έλεγχο
Φον Μ°φο"ζο . . _ . · της εξουσίας.
Σελ. θ _ ί γ `, · ο · .ς ΠΑ Δ Ο λογικός