Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Βροχή τα δάνεια για τον... καναλάρχη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
   Με Πι 
Με" τι ΜΜΜ,
ΚΑΝ"|0ΝΑΤ0, ΣΑΜ"||"'ΑΜ
Ν"0ΥΝΤΕΣΛ||'|ίΑ,
_ Γ Γ)
|ίι“Αί;~334
ΜΜΜ ή
ΑΜΣ .εξ ζ* Η
ι(Δ-ι·Αιι-ιΔΔ Διηοι<ΑΑγψιΞΩΝ
Η ΣΤο ηοΡιΣΜΑ ΤΗΣ ΤτΕ ΤιΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤικι-ιΣ
Βροχή τα δανεια
για τον... καναΠαρχη
Ο ΟΜ|ΛΟΣ κΑΛοΓΡιΤΣΑ έλαβε δανεια
ύψους ]27,6 εκατ.€ αηό το ΖΩΗ. Μόνο εηί
ΣΥΡ|ΖΑ ο εργολάβος Πήρε 72,6 εκατ.€, αηό
τα οηοία τα ]5 εκατ.€ λίγες μόλις ημέρες
Πριν αηό το διαγωνισμό για τις άδειες
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ|κΑ 6 στα
ΤΟ δανεια της Αττικής,
κόντρες μέχρι και την
τελευταία στιγμή για τη
νέα διοίκησή της τραηεζας
Τρίτη 20 Σεητεμβρίου ΖΟΊ6 - Αριθμός φύλλου 1988 - Τιμή 130 € - νννιινν.α|εῆ|ι¦ι·οετγρο5.ει·
|.|96 θΕΣΕ|Σ
ΜΟΝ|ΜΩΝ
ΣΕ ΕΛΤΑ,
ΟΑΣΑ, ΕΥΔΑΠ,
ΕΥΑΘ, ΑΔΜ|·|Ε
ω ιη Αη·
τι ωιΑ τω. ινΜι_ΜΑ Μ
' Ερχονται Πέντε ΑΤΜ. για γ
1.196 μόνιμες ΜλήΨεις σε ί
“ ' “ .μ
1)°ηΜΜ· ΝΝΔ!) ΠΝΑ Ω Π Η
Μας υ οι λογΜὶς και 
7- “ ··;“ Ποιοι:: τον Μειωσα ι
 ΑΚ|Ν||ΤΑ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣ|ΜΩΝ ΔΑΝΕ|0λΗΠΤΩΝ
' η ο Ρ· /'ἶῖΕΧ
° `· ο ¦ παπι ο
Ι “  ιη
Ανασυρθηκε
σκεῆετός αηό
το Ναυάγιο των
Αντικυθήρων
Ε Σα “ι “Ο
 α;  ζ!  :ή Ο ΦΩΤ|ΕΣ ΣΕ ΗΟΤ8ΡΟΤ, ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ Ο' ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ι: ΣΕΛιΔΑι2
ιι  ι
 Μ η
Η χ ι
 .' ι
/ ι ·
ΧΑΡΑΤΣ|
ΣΕ ΜΠλ0|(ΑΚ|Α
ΜΕ Ε|ΣΦ0ΡΕΣ
ΕΩΣ 50%
ΑΠΟ ΙΠ5-Ι-20Ι?

Τελευταία νέα από την εφημερίδα