Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στο "μικροσκόπιο" του ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηειἴτεηιΡοτ11α.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Δευτέρα 19 ΣεΠτεμβρίου 2016 | τιμη: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
'Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.164
Άγκελα Ηέρκελ
Γερμανίδα καγκελόρισς
ΕΝΑΕΧ0ΝΕΝ0
|'|ΑΡΕΝΒΑΣ|·|Σ
Α|'|0 Κ0'||Σ|0Ν
κόντρα με ΒΕ.
[Καλα Βελκοιιλέσκου1 Ξεκινά αΠό σημε ρα εΠιχείρηση συλλογας στοιχείων για την Πορεία της ελληνικης οικονομίας
Στο «μικροσκόΠιο» του ΔΝΤ
Η έκθεση Που θα συνταξει θα κρίνει τη συμμετοχη η όχι του Ταμείου στο Πρόγραμμα
σήμερα στη Ν
Έπεσαν οι τόνοι
Χαμηλότερσι τόνοι αλλα και εκατέρωθεν αιχμές
που κατέδειξαν τη διαχυτη καχυποψία μεταξύ
κυβέρνησης και Τραπεζας της Ελλαδος επικρατησαν τσ Σαββατο το απόγευμα στη συναντηση του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον διοικητή της
ΤτΕ Γιαννη Στουρναρα στο Μέγαρο Μαξίμου. >2-3
|'|ροσέλκυση Κινέζων
τουριστών με τρία βηματα
^Εσοδα ύψους ί δισ. ευρώ ετησίως μπορεί να
αποκομίσει μέσα σε μια τριετία η ελληνική τουριστική βιομηχανία από την αύξηση των αφίξεων
Κινέζων τουριστών στη χώρα μας, επισημαίνει στη
«Ν» ο Θεόδωρος Σωτηρίδης, επικεφαλής της Ησιηε5 Μίνα', ο οποίος ανέλαβε να εκπροσωπήσει
στην Ελλαδα το Μπαρ, την τουριστική πλατφόρμα
του Νιώσε. >ί 2
Ε|'|ΕΝΔΥΣΕ|Σ 80 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΦΕΤΟΣ Α|'|0 ΤΗ Ε0|.|.| Ε0ΕΕ|Ε >14
ΣΕ |ΣΧΥ ΑΠΟ του ΟΚΤΩΒΡ|0
|·| 0Α|·||'|Α |'|Α ΤΟΥΣ ΟΣΕΚΑ >1ο
εχεςυπνε: |·| Μπακ
ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΑ Τ|Σ ΔΕΞ|0Τ|·|ΤΕΣ >16
Ετιε 0ιιεουτπεμ
ί Ο επικεφαλής του ομίλου
· - Ρίοττο Εσοτε
Ο θετηιοεοεηιετίαυε
στη «Ν»
ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΕ ΑΝ0Δ0
ΑΠΟ το Τ930
ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤ|ΚΑ >ι5
Την ακτινογραφία της καταστασης και των Προοπτικών της ελληνικός οικονομίας εΠιχειρέί αΠό σημερα η εκΠρόσώΠος του ΔΝΤ στους θεσμούς Ντέλια
Βελκουλέσκου, η οΠοία Παρέμεινε στην Αθηνα και
θα έχει έΠαφές με το οικονομικό εΠιτελείο και με Παραγωγικούς φορείς της Χώρας. Στόχος είναι να συνταχθεί η έκθεση αξιολόγησης της ελληνικης οικονομίας βασει των όσων Προ βλέΠει το αρθ ρο 4 του καταστατικού του ΔΝΤ, αΠό την οΠοία θα κριθούν τρία
κομβικα ζηταματα: ' Το Πότε θα υΠαρξουν συγκέκριμένα μέτρα για Πι διευθέΠ1ση του ελληνικού Χρέους. ' Το αν θα υΠαρξει «διόρθωση» στον στόχο για
το Πρωτογενές Πλεόνασμα Που θα ΠρέΠει να Παρουσιαζει η Ελλαδα Πι Χρονικό Περίοδο μετα το 201 8,
καθώς οι Ευ ρωΠαίοι εΠιμένουν στο 3,5% του ΑΕΠ,
ενώ το ΔΝΤ θεωρεί Πιο ρεαλιστικό το 1,5%. ' Το αν
θα υΠαρξει συμμετοχη του ΔΝΤ στο ελληνικό Πρό
γραμμα, αυτό Πι φορα όχι μέσα αΠό έναν ρόλο συμβούλου, αλλα μέσα αΠό την καλυψη των Χρηματοδοτικών αναγκών της Ελλαδας με νέο δανειο. Εν τω
μεταξύ, εΠιτυχη ολοκληρωση, εντός του ΣεΠτεμβρίου, των διαΠραγματεύσεών με τους δανειστές για Πι
δόση των 2,8 δισ. ευρώ Προανηγγέιλε ο ΠρώθυΠουργός
Αλέξης ΤσίΠρας. >4 - 5
Κυρ. Πητσοτακης: 0δικός Χαρτης εξόδου από την κρίση
Φορολογικές ελαφρύνσεις
για επιχειρήσεις και φυσικα
πρόσωπα, περικοπές στο
Δημόσιο, χωρίς παντως απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων,
καθώς και πρόθεση να προχωρήσει σε επαναξιολόγπση
του συστήματος σύνδεσης
των ασφαλιστικών εισφορών
των ελεύθερων επαγγελματιών με τα εισοδήματα τους
είναι τα κύρια συστατικό της
οικονομικής πολιτικής την
οποία δεσμεύτηκε να εφαρμόσει από θέση εξουσίας ο
πρόεδρος της ΝΔ. Κυριακος
Νητσστακπς κατα την παρουσία του στη ΔΕΘ. >7
Τραπεζα της Ελλαδος [Η
Τ| ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
το |'|0Ρ|ΣΡ|Α
Γ|Α Τ|·|Ν ΑΤΤ|Κ|·|Σ
[ωΡ°λ°Υἱ°]
Νέα μέθοδος
σαινυΠοβολιί
συγκεντρωτικών
Με νέα μέθοδο θα υΠοβληθούν οι συγκέντρωτικές
καταστασεις Πελατών- Προμηθευτών αΠό 800.000 εηιχειρησεις και ελεύθερους εΠαγγελματίες, του 201 5,
έως το τέλος ΣεΠτεμβρίου. Πρόκειται για τις «συγκέντρωτικές καταστασεις φορολογικών στοιχείων»,
στις οΠοίες οι εΠιχειρησεις και οι ελεύθεροι έΠαγγελματίες υΠοΧρεούνται να καταγραψουν όλες σχέδόν τις συναλλαγές τους με Πελατες και Προμηθευτές. Οι καταστασεις Πελατών για το 201 5 ΠρέΠει να
υΠοβληθούν ξεχωριοτα για καθε τρίμηνο. >6
Η στρατηγιιαί με ορίζοντα το τέλος του 20' θ
Οι στόχοι των τραΠεζών
για τα «κόκκινα» δανεια
Τα σχέδια της Φωτο για τη ναυπηγοεπισκευή
Τον φακελο ναυππγοεπισκευή, που αποτελεί «επτασφραγιστο
μυστικό» για την Εστω, ανοίγει σήμερα η «Ν», έξι μήνες περίπου πριν
τεθεί σε λειτουργία π νέα μεγαλη πλωτή δεξαμενή των 300.000
τόνων που φέρνουν οι Κινέζοι. >ί 3
ίνπ6ιΜιιι“1
Οκτώ γρίφοι
ζητούν αμεσα
λύση στο
εργασιακό
Στο τελικό σταδιο της εΠεξεργασίας βρίσκεται το υΠόμνημα
της εΠιτροΠης εμΠειρογνωμόνων για τις 8 ανατροΠές στα εργασιακα, το οΠοίο αναμένεται να
ετπδοθέί στονυΠου ργό Εργασίας
στις αρχές Πις εβδομαδας. Σύμφωνα με Πληροφορίες, στο Πόρισμα υΠαρχουν συγκλίσεις, αλλα και διαφοροΠοιασεις. >5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα