Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
11Ρω:;_/@¦: “ -.
ωσεωωωωαω τ η
ΔΡ_ΦγΛ_854 ΔΕΥΤΕΡΑ 9ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Υ 2016 
;Δ!Ωι3!;: ΒΕ! ωω ΞωυωΞω
.# Ν  ε Μία απαλα
_[_/` | Ξ ρε ΜΜΜωωιιΜω
Αυτή την Κυριακή μαζ|ρε τον "Η"
ΗΦΥΛΛ0Υ:ΕΥΡΩ1¦30 ΜΜΕ!   μ 7!! Μ
Νεο ΜΗΝΥΜΑ Απο
Στ" ΔΒ° ΜΠεΝΤο Σε Φοι>·ι·ογΝΗ: ε
τελικα... 
/2|εΜ Ν'Π71/5ω1ύΜΩ 
.4 “ .. · .τ ' 2/
Μ: ε. ω; ΠΔΕ· :ι Χ!!
Ο ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΜΑΙ ΚΑΙ ΟΕΜ 
ΝΑ ΒΡΕΙ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟ τα· 
ξ! ·.` . _ , = 4 >
 ΙΣΤΕγΤΗἈΥΣΣΛ““
ε ]χσΙ ιωΦι>σΙἶ
ξαναΧτιιιιιισαν! ;
ι · ΕΣΠΑΣΑ" Το ΠΜ"ΡΙΖ
 / ΤΟΥ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤΑ Με
ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ!!!
ΜΙΛΗΣΕ
ο Ιντέγε!
Ἡ: 7 ,
.·'·. =
ΜρακλήςΔρωγΠ91ι@ ο! , .· < ἔΜΛΡΤΙΝΣἰ
πεγε ·· ' "__'
ι ν .
αλλά Τσό ιι<αι Ιντέ ε το ι ¦“ α “ λ - ›, ο ¦ οαι«ινουμει
η γ 4 Π ασε; ἐῖιΞ:ιῖ:πῖιε Με ωραία ¦
. σ` · .
η' «γυρ|σαν» σϊ0 Θ ¦ αγκαλιά τον Μάρτης για Ι
η Μ η ί >γ Ό Φ Δ σ , την εξαιρετικη ασια! μαϊ" Ι
 Με Η ΑΑΑΑ|ἘΣ
Ο Ο "ΟΡΤΟ|'ΑΑΟΣ
ΤΟ «ΜΒΝΕ»
-! ΣΤΗΝ £ιιΑιιΜιιιι·ιι_
· 86-67 ΤΗΝ .
κΑΡΣΙι·ΙΑκΑ ζ
· Τέσσερις νίκες 2
σε ισάριθμα
παιχνίδια
σ Ολυμπιακός-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα