Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΤΡ|ΤΟ ΣΣΡ| ΗΤΤΑ ΠΑ |
ΜιμμυΜΜΜ.
ΡΕΚΟΡ 'ΟΣΟΝ ΠΑ Η' ΡΕΑΑ Ο
ΣΤΗΝ "ΗΜΕΡΑ
Πεντε σερίνίκεε μετρούν
οινππεδουκοι
@ΟΑΣ
ΣΤΗΝ ΡΟΗ
ΤΡ|ΤΗ
Η Εθνική Νεων Γυνσικών
του πολο νίκπσε ί0-9 τον |τσλίσ
στονμικρό τελικο του ΕυοωπσἩου
κοι κατέκτησε το χάλκινο
Από
Πωσ" ίεσιιυε
μεχρι τοπική
ΜΑΟΣ'Α|ΡΟ
ΣΤΟΥΣ «32» Ο ΟΦΗ
·Νίκπσε 2-0 τον Ακσρνσῖκό
κοι συνεχίζει στο κυπελλο
'Ολο το πσιΧνί6ισ
στπ ί" Εθνικπ κοι στο τοπικό
ΑΝΕΠΑΝΑΛ|·|ΠΤΟ ΟΕΑΜΑ Γ|Α ΟΛΟΥΣ...
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. ΚΑΘΕ ΣΤ||'ΜΗ!
Γύρισε στο οπισθόΦυλλσ και μάθε Πώς μπορείς νο στιολσμβόνεις
το σγστιπμένσ σου προγράμμστσ. κάθε στιγμή!
ΟΝ|ΛΟΣ ΠΑ"!|ΟΝ
ΑΑ ΜΑ ΜΕΝΟΥ ΞΟΤ5 | Τ|ΜΗ Τ Ο | Α.Φ. 703
Πθ"8
.ΜΕ Δ _ κ.
ΡΕ ΝΑ~ΓΥΡ|ΣΣ| ΤΟ ΜΑΤΣ Α"ΕΝΑΝΤ| ΣΤΟΝ ΗΑΧ|·|Τ|ΚΟ ΜΑΠΑ" |
ΜΠΕΝΤΟ¦ «ΔΕΝ ΦΤΑΝΕ| | Ο ΤΣΟΡ| |ΣΟΟΑΜΣΕ ΝΕ (ΣΩΣΤΟ)
ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΤΟΥ ΟΟΡΤΟΥΝΗ» |'|ΕΝΑΛΤ| ΤΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΕ
Ο |ΝΤΕΓΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΓΚΟΛ
Ο επιοΕτιι Με πετσί: :το
ΣΤΗΝ πι>πτπ τον επλσιι
'Η «ευνοι>οΛενκο» ΠΟΥΛΜΑΝ
ΣΕΛ|ΔΕΣ
' ίδσνικό
ντεμπούτο
ο Κουλιμπολί
η. Π ι.-  / Ο Ο;
ξ¦ἔΕ^^""“ ΟΑ"@ΟΑΟ ΣΟΥ "ΜΜΜ" ΑΑ' Ο Ε|ΣΟΑΟΣ ΣΟΥ Ο|'-|ΑΦΑΝ|
' Δύο γκολ
ο Μπεργκ
(πουιέφτσσε
"ΟΟί|ΟΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΟ ΝΑ ΣΚΟΡ'||ΣΕ| ΤΟΝ ΟΑΣ
ΓΝ σου  
Σ Δ ϊ' '
ἡ Η με _
ΣΥΝΕΧ|ΖΕΤΑ| Η ΑΠΟΟΕΩΣΗ ΤΟΥ Α|ΑΝΑΝΤ|Α|·|
ΤΟΝ «ΠΡΑΣ|ΝΟΝ»
ΠΑ ΠΡΟΤΟ ΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ |ΣΤΟΡ|Α ΤΟΥΣ
Ζέκσ: «Ητσν θεόΞ, εγώ δεν θσ ζήσω ποτέ κάτι τέτοιο»
κ. ΜΠΟΥΛΑΣ
«Χωρίε βελτίωσπ. σλλο
τουλΜστονκ ει»
Ο. Στελλα.
«Ευκολοπιστοε Μι πόντο
Η. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
ΦΜΜΜ
κοιτολ κι·
«ΣΜκεσπο το Μο5
του ΜΜΜ·
Ο ? ' .Ϊ :- ' πικιπκιοτ
Α   ι οιλπΕικοι
ί υ . . Λ πίστει·
ι· ΜΜΜ
ΜΔ.» .85, ·
ι Σ Ο
-¦ ο. _ . ο.. ¦ ' ι_ Σ -`  ·Μη
ΜΟΧΒἘἔ9ωἔωΡ  «Τεχνπ εινσι νο σποκῳρει5|τπν)κσῳλπλπ στιγμπ`
κ" “Μο ε "5 .Ο ΕΟΟ-Π "ΝΟ" ΣυνπΘω5|π€ξοδο5 βρίσκετσι_όπουκσιπείσοδοε»έγρσψε