Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Οι φασίστες με τα κόκκινα μας οδηγούν στο χάος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό γ _ ω ΣεπτεΜεριογ
4 | _ κ , πω
· 366802
Απ ΦΥΛΛΟΥ.
(πωπ›·ωἩ
ΠΜ Η 1 
ὅ·|
_ ΕΠΙΣΗΜΑ 
 ῖ “Μ Π|ΣῖΕΥΩ¦ ` 
“ΚΜ ΜΝ" '
Μμ_Οἑν ω ΜΠΕ".
“ω *Η ο" Η ΜΜΜ ὰ 
` ὅ υ
 | Ι .
“Μ ΜΜΜ “ΜΗΝ ΜΡ·
"ρΤΗ ΟΡ ΦΑΣ|ΣΤΙΕΡΑ
#0 > Π 7 > έ ` _ Ν` Κ · 'Ρ
> -ἑ “Ώ  ϊ · - Θ “ ΜΜΜ ΣΥΓΓΕΝΗΣ
_ ` ! · · # .ζ Μ $Ἡ; ξ -' υ Μ
· “ . ,Ν δ ··.“.;ϋ >
. ρ ν Ό ' · ' '
 , 3 έ  ή  | Τ0Υ Μ0ΣΕ ΜΜΜ
ήἩ“μώ ΘΑ ΕΠ|Σ'|'ΡΕΨΕ| 
φα' ^.
ΣΕΛΙΔΕΣ έ·5. 87
Ο' ΜΠΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΜ'
Μ ΜΜΜ" Σω ΧΑΟΣ