Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Μειώσεις φόρων με ψαλίδι στο δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ι ΜΜΜ
ιηι.ῖκιι,ι:ιι.ι1ιι
τα!
Χ ε ο ΜΗ"
Χ Τ|Α ΤΗΝ
  , ήπιο Μη
Λ|Τ'ΟΤΕΡΑ ΒΑΡΗ, ΜικΡοτΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ,
ΠΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΕΣ Μ£τΑι=ι=γοΜιΣ£ιΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ
Φ0ΡΩΝ 
με τμαΗίδι στο Δημόσιο
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ ΕΝΦ|Α
ΖΟΟ/ο συν ΤΟΟ/ο στη
διετία, φόρος ΖΟΟ/ο στις
επιχειρήσεις, ΦΠΑ Τ30/ο
για αγροτική εφόδια,
καταργηση ΕΦΚ στο κρασί
Δεύτερη εκῆογι
ήττα της Μέρκεῆ
στο Βεροῆίνο
. μ]-¦
«ΔΕΝ θΑ επιτρέψουμε 
Ι ^ ΑΡΗ”
τη δημιουργια νεων "ΑΜ"
τριγωνων δια- ΠΜ' Το
πλοκής και την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
επιστροφή σε ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΠΟΡΗ
πρακτικές Κοσκωτα»
«κΥΒΕΡΝπΣπ από
άριστους, ανανέωση
στα ψηφοδέλτια,
διαθεση για
συνεργασίες και με
αυτοδυναμη ΝΔ.»
πΕΡικοπΕΣ σε
κρατικές δαπανες
Τ,5 δισ. ευρώ και
αναστολή των
αυξήσεων στο
Δημόσιο ΝΑ Τ|ΝΕ| ΑΠοΔτκι0
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ι Ντ". ι' 7
Αξίσ8 ιι9.οο 
το δονεικο βοσκοτοπι Ρ" Μ  
τπ8|θήκπ8 ”Ο  Χ
που φουσκωσε ή Λ γ ε
στο Ι00εκστ.! ι κι  Μ 1.
 _. 7< ` " _ ἔ/
ι Η! _ . γ
Πόρισισ·ΦωΜ ` ι ΠΔ ΜΗΝΗΜΑ
θαλασσοδόνεισ σε
κατσακευσστέε
απο την Αττικπε
 ΗΕΣ?ΞζζιἘΞ ΜΝΗΜΕΣ Β0Σ'|'0Ν|·|Σ ΞΥΠΝΗΣΑΝ ΣΤΗ Ν. ΥΟΡΚΗ υ ΣΕΛ|ΔΑ 37
ζ3:“:Σ£ςΣΣιίίΞ:: ζΪΤ]Ήίζ[ζζ ΠΕ 
Δευτέρα Τ9 Σεπτεμβρίου 20Τ 6 - Αριθμός φύλλου 14987 - Τιμή 1,50 € -ΜΝ.ε|εΠΗ"ο8ῳροε.ε'
ο, Η ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ε ινε
 “Μίκι
πι Μπιτ"
πιο τι 62!
ο ΔΗΜΟΣ|0: Οι προϋποθέσεις
για έξοδο από τα 56,
αναήυτικοί πίνακες
 Τ' |ΣΧΥΕ| για ΜΑ, οΑΕΕ, ΕΤΑΑ
και Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών
ΣΗ ω
Η θα» ΑΜ
ι ΜΝΗΜΗ
ηιΝΑκτικΜ ,
ΠΜ'ΑΔιι!ΜΜΑ -. ο Τ Η' .
ΜΜΜ·- _
ι _ ` ›
κοφτης 6%
τον Οκτώβριο
και στις διπήές
κυριες συντάξεις
Δία. “.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα