Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
18 09
ΟΕΑΜΑ
κΑι ογΣιΑ
ΔΗΜιογΡΓΕι
ηΡοΣΔοκιΕΣ
ο ΑηοΤΕΑΕΣΜΑΤικοΣ 91-68
ΠΑ0 Κ
' ΝΕΟ Φ|Α|Κ0 ΣΗΜΕΡΑ
ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
(20:00, ΜΕΤΠ0Ρ0|_|5 95.5)
Α|ΠΛΑ
για ΑΕΚ (2-0 στη Βέροια)
και Πανιώνια (2-0 στην Ξάνθη)
ΜΒ.ΕΛΛΑΑΑ
2-1 ΤΟΝ
·- η ΑοΕιἔἶι'ὁΐἩΗΕ%ἔἑἑΗ Σι·ΗΗ οΏΑΑΑΑιῖα ΤΟΥΣ
ι  ΜΜ©Λ 'ΗΕΗ ΜΗΕἩ“ἩΗΜ· 2ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ: ΦΑΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ 7
ΚΥΡ|ΑΚ|·| 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡ|ΟΥ 2016 4
ηΑο ι(-αγΣΑΚ
Σελ 2,3,14
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|Ν|·| ΑΘΛΗΤ|Κ|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1171
Τ|Μ|·|: 1,3Ο θ
ΞΕΚΑΟΑΡΟ ΜΗΝΥΜΑ
|Β|ΤΣ ΣΤΟΥΣ _ΠΑ|ΚἩΕΣ ΤΟΥ: 4
6ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΣΚΟΛΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑ| ΕΥΡΩΠΗ, ΣΑΣ
ΧΡΕ|ΑΖΟΜΑ| ΟΛΟ99
ΟΕΛΕ| ΝΑ
ΑΞ|ΟΠΟ||·|ΣΕ|
ΤΟ ΡΟΣΤΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΕΡΜΑι'κο ΘΕΜΗΣ
ο κοΜΕικοΣ ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΜηιΣΕΣΕΑΡ
ΜΕ ΑΣΤΕΡΑ
' ΕΤΟ|ΜΟ ΤΟ ΝΤΟΚ|ΜΑΝΤΕΡ
Γ|Α ΤΑ ΟΟ ΧΡΟΝ|Α ΑΠΟ
Ν|Κ0Υ ΤΡ|ΑΝΤΑΦΥΜ|Δ"
Σελ4-8,56 · ἶ '
'ζ ΚΑΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠ|Α
< *ο*  Ο| «Κ|ΤΡ|ΝΟ|» ΠΛΗΡΩΣΑΝ
'. |·| «Μ» ΑΚΤ|ΝΟΓΡΑΦΕ| ΤΟ ΠΡΟΦ|Λ
Τ|·|Σ Ε|Ρ|·|Ν|·|Σ ΚΑΡΥΠ|Α|·|
' ΧΑΛ|ΝΤ ΚΑΡΑΜΑ: «ΑΓ ΚΑΛ|ΑΣΤΕ ΤΟΝ ΡΑΦ|Κ
ΚΑ| ΟΑ ΣΑΣ ΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΕ| ΜΕ ΓΚΟΛ»
' ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ Φ|Λ|ΚΟ ΜΕ ΛΑΜ|Α
(17:30, ΜΕΤΠΟΡΟ|_|5 95.5) Σελ 12,13
' «Ε|ΝΑ| Δ|ΚΟ ΜΑΣ ΘΕΜΑ ΝΑ
ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ», Δ|·|ΛΩΣΕ Ο ΠΡ|ΦΤ|·|Σ