Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Λάφυρο η Τράπεζα Αττικής
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιιιιίιιιιιιιίτιμη τι
9 77Π08 623ί0ί
ΘΕΜΑ
Σ'ΝΕΜΑ
Αυτή · ζ .
την Κυριακή η γ Δυο
 “ εισπΠριο.
εγραφα Ψ. , .¦_ . στην ΤίμΠ
κωπλ“ρ“δ “““,¦,.¦.馓. ο ΤΟΝ 8/05
ενπμῳωσπ  ·< γ οι' ΠΜ": . .7 ο. η^μροοοριεΣ
 _ ν Ϊ 'Ξ ν.- · · κι ΠΟΛ'Τ|ΣΜοΣ
Ξ Τα ΜΑΜ ι Μ" ΣΕΛ|ΔΑ 17
ο 'κε "'
του "ῶΎΕ __ 
το ΒΗΜΑ 
Μ Δ ΜΜΜ ί1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: ΠΑΜΕ Η· "Μ ΔίΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΜΠ '. ωΜ°Μ
ΚΜ 1· ΜΥ Μ·
Μετα την Υψωσιν. Ευμενίου στα. Γορτυνηε
Ανατολη 07.10 - Δύση 19.28. Σεληνη 18 ημερών
κεντρικό γραφείο: Μααλσκοηουλου 80. Αθηνα 115 28
κ 211 385.7000. Ειμαι: ιονιιη[email protected]αοίηει.Βτ
'ηιειηει: Παρα/Μ.ίονίηι8.ετ
ιΔΡΥΤΗΣ: ΔΗΜΗτΡιοΣ ΜΜηΡΑκΗΣ
Ειοε ίδρυσεω5 1922
Ειοε 950 - Αριθ. 16471
ο το ΒΗΜΑ ' Κ 
Εκδίδεται αηό τον Δημοσιογραφικό | Β Ε Δ
Τ'ΜΗ
Οργανισμό Λαμηρσκη ΑΕ.
Ο ιτόλεμοε εναντίον Στουρναρα για τα «βοσκοτόηια» του ΣΥΡΙΖΑ
Λαφυρο ιι ΤραπεΖα Αττικιι5
Τι κρύβεται Πίσω αηο την ανελέητη σύγκρουση κυβέρνησης-Τραηεζας της Ελλαδος Χαριστικα δανεια σε συντρόφους και στον καναλαρχη του Μαξίμου «Δεν θα εΠιτρέψου με μια νέαΤραηεζα Κρητης»
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α4. Α6
ί · ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Το τρίγωνο του διχασμού ί _, η.  ι_ ο·
και τη5 μισαλλοδοξἱα8 γ ί γ , ι = ' 43 η “ΝΗΜΑ
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α8·9
ο του '
ειΔιΡ0Υ εισαι!
Είναι γενικώς
ηαραδεκτό το
βασικό δικαίωμα της Πολιτείας
να ελέγχει, ακόμη
και μέσα στα μαύρα μεσανυχτα, τις
κατοικίες των αολιτὡν. Η οπωσδηηοτε ακραία αυ
οΟο τη ενέργεια της
Συνέχειαστη σελίδα Α2
#ΜτποτΓ_“εΜο !ί
, 'Χ ς Πώε μοιραΖει ί
 έ ·· το εργα γ
ί ο ΣπἰρτΖη5
. . γ . . ί
Οδικοε χαρτια ί Ξ;ΞΞ;Ξ;ἄ;ὅ ή _
γΙσ την οδικών αξόνωνΣ μοίρασε στις γ Ο 7
επομενη μερα ~ ακαριαία ί 800 Τ0ξεΙ5 για 20·
ΣΕΛίΔΑ Α15 ΣΕΛ|ΔΑ 83 ΣΕΛ'ΔΕΣ Α18.Α26-27
γ 7 έ 7 ~ > ; οεΑτι>Α
'ί Η λησταρχίνα γ ί Οι παραστασει5
 Ρουπα και ϊ που θα “
ἔ“σκΜρῇ ΞσυΜθων τΡΑηεΖΑ ηειι=ΑιαΣ
ί παρεα τη8 ~ τον χειμώνα
 κινηματογραφική ληστεία : ζ Οι ησραστόσεις, τα πρό· ;
ί που οργόνωσε σόμφω- ι. - η σωηα και τα έργα που Χ
· ' να με όλες τις ενδείξεις η . θα δουμε στις θεατρικές σκη- γ
Η πνευμονισ σύἴ]τρἶφὅς του Ν. Μαζιώ- Πως, να ` νες της Αθήνας τον χειμώνα.
ο τη ο α ουηα έχει σημόνει · κυριαρχούν τα κλασικό έρτΠ5 χιλορ| . συναγερμό σας αστυνομικές ιδίωμα” ι γα ξένου ρεηερτορίου, καθώς
και οι θεωρ|εδ ς αρχές. .Κυρίαρχο ξθεμα είναι ί καλυτερα ί' και σύγχρονα αλλά και παλαι. .ηταυτοτητατων ωσυνερ-ι · Ξ ' ' ί .ί '
 γ γὡν της, Που δεν θεωρούνται τον.”  γ  Η Μ ω Μ Μ
γ γνωστό πρόσωπα στην ΜΑΣ. γ  ί
ΣΕΛίΔΕΣ Α20-21 ΣΕΛ|ΔΑ ΜΒ ί ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-6 ΠΟ^|Τ'ΣΜΟΣ. ΣΕΛ|ΔΕΣ 12-13 Ι