Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Έρχονται "Πτωχοδικεία"Recognized text:
ΟΜ Ν ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Τ"Σ ΣΟΟΔΜΣ ΑΝΑΜΟΝΗ
Ο «πόλεμος» _
Τσίπρα-Στουρναρα 
και τα «μυστήρια» · ·της ΜΒΜ Βαηκ
Ραντεβού... εξηγήσων
εν μέσω καταγγελιών για
την εΦοδο στα γραΦεἱα
της εταιρειας της συζύγου του Ε Στουρναρα
Μ 11. 23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΑΒ ΦΥΛΛΟΥ 20343 - ΕΤΟΣ 690 Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 17- 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - ΤΙΜΗ 3.5 Ο
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι 
ΔΙΚΑΣΤΙ|(|·| ΣΦΡΑ|'ΙΜ ΣΤ" ΔΙΑΣΩΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΡΧ0νΪαΙ « ΠτωΧοδικεἰα»
Σε Αθήνα- θεσσαλονίκη μέχρι το τέλος του έτους «Πακέτο» όλα τα Χρέτι σε τραΠεΖες, εφορια, Ταμεία
Ενεργοποιούνται αμεσα τα
δικαστήρια για εταιρειες
τακακια Μπα-ακα σου «Πνίγονται» στα Χρέη
Κανουν γενέθλια θα “ποΦασπουν για
σΒ . το «κούρεμα» οΦειλών
Πν0πας'” Ειδικοί εμαειρογνώμονες
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι Τ" "°"“'"'"° ο" "ει”
·. ρ ι«_Δ·
Ι°Ε“64 .ι '
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΜΣ0ΑΑΙΕΗΜΙΚΑ
«ΤορΠἰλΙι»
σε εργασιακό
τις πυρκαγιές θα συντασαουν τις μελέ- και ακατασΧετο
›Ενας χρονος απο τη νικη του τες β|ωσ|·μοτητας | λογαριασμό
ΣΥΡΙΖΑ. αλλα τα προβληματα ειναι Δημιουργειται ηλεκτρονικη Ι
πολλα ›Μεγαλο στοιχημα η αλοκλή- Πλατφόρμα για τις αιτή- ›Ι°ιο“ωβρ'ἔλ° δεἶεΡ°5 "ως
ρωση της αξιολόγησης Μ 8 · 9 σεις των επιχειρηματιών ἑἑ|μἔῦἔἔμεἐἴωἘ:ἔ@'
Μοντέλο Ντραγκι για μη ὴχεΜ Μ" Ξ  σκληρα μετρα πιο 6-7
, εξυιιηρετουμενα δανεια σε Αι ··········· Ξ 
Συνεντευξεις όλη την Ευρώπη ΕΛ. 4 . 5 .......... ._ Ζ!!! .... "Μ Ισ"
¦Μ¦ “ΜΝ ἔο Ελληνικο
' _ α Π οσ ε ει
«ΝΙα0"λΜ κα' π Α"Ο|(ΜΥ'|ΤΕΙ ιι Ε"Ε=ΕΡ|'ΑΣΙΑ τα" Διιιια:εαιι εκστΑ Ρ Φ Ρ
ζουρναδες μας ¦ | έσοδα 1,4 δισ.
τελείωσαν» «ΠλΟωΟ|Ο|» ΚΟ' «ΦῖωΧΟ|» “Μια
ι τι ›Αιχμὲς να το«γαυ. | | ›Τα Φορολογικό έσοδα απο το
 του Φορου ακινητων 
'ι ε γ' αριστερα «Δυστυχώς. διο.ἔωἐυνολικα στην
η διαδικασια εκΦυλι- ετ α
στηκε σε... αρχηγική .
διαμαχη» Μ το 0' 10 Μπς "ο" ω "ΜΜΜ ΜΜΜ τα Με Μ
περισσότερο Φόρο ακινήτων Μ ΜΜΜ Β αν ,
ΡΑΝΙΑ :οικον Ι
Ι 2ο ε Κ"ΡισΡΧΙα ΥΚ!
«Μας Ἐτλυιιουν Ξ Ζ Ξ τον ελληνικό
Βομἶἑαμε 5 η έ έ στδηρὁδρ0μο
›Ειιεκτεινεται το δικτυο σε
Τουρκια. Βουλγαρια και Αλβανια
›«Πρασινο» Φως για τρια μεγαλα
εργα της ΕΡΓ0ΣΕ Μ 56 - Η
›«Δεν εχουμε δικαιωμα να διαψεύσουμε τις ιιρσσδοκιες
των πολιτών› . τον ι . , . ,
ηεΜρωω"ἐς Τὐ¦ἔ Στο Ψυχικο ο μεγαλυτερος ιδιο- Εξι ιδιοκτητες θα καταβαλουν
 τουΣΥΡΙΖΑ ΜΒ κτήτης ακινήτων. θα πληρώσει Πανω από 800 χιλ. ευρώ για
ΕΝΦΙΑ ύψους Ζ5 εκατ. ευρώ Φόρο ακινήτων το 2016 Μ 3