Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με ρήτρα το πάγωμα οφειλών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠ'ΙΡΙΚΗ
Σάββατο 17 ΣεΠτεμβρίου 2016 |τιμή: 1,30 €
Μ.ααΓτεταΡοτ11άετ
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ| ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ 'Ετ0ς:9ΖΟ·Αριθμόςφύλλου:26.163
ΟΟΣΑ για Ελλάδα
Ποια η συνεισφορό στο ΑΕΠ,
την απασχόληση, το επιχειρείν ;
Μόνο με τις μεταρρυθμίσεις
η Ελλαδα θα επιστρέψει στις αγορές
[επαγγελματίες] 'Οσοι δεν εξσφλσύν τα Χρέα του τελευταίου 6μήνσυ Προς τα Ταμεία δεν θα εντάσσονται στα ρύ θμισα
Με ρήτρα τσ Πάγωμα οφειλών
ΑΠσΧώ ρασαν αΠό ταν Αθήνα σι θεσμοί Χωρίς συμφωνία και για τον ακατάσΧετσ λογαριασμό
σήμερα στη Ν
ΑΛΛΑΖΟΥΝ Ο' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕ|Σ
ΤΩΝ ΟΕΡ|Α'|'ΟΦΥΑΑ|(ΩΝ >13
0 Κυρ. Μητσστκιις στα ΔΕ©
«|'|ΑΟΥ'|'ΟΣ Δ|·|Ρ||ΟΥΡ|'Ε|'|'Α|
ΑΠΟ Τ|·|Ν |Δ|Ω'|'||(|·| Ο||(ΟΝΟ'||Α» >21
ΤΟ ΠΟΟΕΝ ΕΣΧΕΣ
ΚΑΛΟΓΡ|ΤΣΑ ΝΕΟ “Σ|Ρ|ΑΑ»
ΣΤ|Σ ΤΗΛΕΟ"|'|'||(ΕΣ ΑΑΕ|ΕΣ >21
γυαλια
Κ|ΝΑΥΝΟΣ ΝΑ ΠΑΡΕ' ΦΩΤ|Α
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣ||'|ΩΝ >1ι
εγκύκλιος ΜΜΕ(
Ε|ΣΟΔ|·|ΝΑΤΑ ΚΟ|ΝΩΝ||(ΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΔΩΡΑ
Ε'|'Α|ΡΕ|ΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ >10
Ρήτρα, α οΠοία δεν θα εΠιτρέΠει να
ενταΧθεί στα ρύθμισα όΠοιος δεν έΧει
εξοφλήσει τις οφειλές Προς τα ασφαλιστικά ταμεία του τελευταίου εξαμήνου θα συμΠεριλαφθεί στα ρύθμισα
του «Παγώματος» των οφειλών Προς
τα ασφαλιστικά ταμεία των ελεύθερων
εΠαγγελματιών, ή οΠοία θα νομοθεταθεί εφόσον καμφθούν οι αντιρρήσεις των θεσμών. Χωρίς να έΧει εξασφαλιστεί α υλοΠοίασα των δύο βασικών εξαγγελιών Που έκανε ο ΠρωθυΠουργός Αλέξας ΤσίΠρας αΠό τα
Θεσσαλονίκα -του ακατάσΧετου λογαριασμού για τις εΠιΧειρήσεις αλλά
και του «Παγώματος» των ασφαλιστικών εισφορών- αΠοΧώρασαν οι θεσμοί
αΠό ιτιν Αθήνα. Άμεσα θα ξεκινήσει
α αλεκτρονααι αλλαλογραφία ανάμεσα στις δύο Πλευ ρές Προκειμένου να
βρεθεί α Χρυσή τομή και να ανοίξει
ο δρόμος για ταν κατάθεσή ενός ακόμα εφαρμοστικού νόμου στα Βουλή,
ενδεΧομένως και μέΧρι το τέλος τας
εΠόμενας εβδομάδας, ενώ Παγές του
υΠου ργείου Οικονομα<ών αισιοδοξούν
ότι έως τις 29 ΣεΠτεμβρίου, αμερομανία ΠραγματοΠοίασας του Ευτο
Νοτ1άαε ΟτουΡ, θα έΧουν κλείσει
όλα τα ΠροαΠαιτούμενα ώστε να ξεμΠλοκάρει και ή καταβολή Πις υΠοδόσας των 2,8 δισ. ευρώ. >4
κίνδυνος διόλυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, που απειλείται με «διόλυση». βρίσκεται σε “κρίσιμη
κατασταση» προειδοποίησαν Παρίσι και Βερολίνο στη χθεσινή άτυπη σύνοδο κορυφής ως Μπρατισλάβα. Η Γερμανιδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ δήλωσε ότι οι
ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να παρουσιόσουν τα σχέδιό τους με
στόχο να δοθεί μια νέα πνοή στην ΕΕ έως τον Μάρτιο του 2017. Τπν ίδια βαρυτητα
στην «ασχημη» κατασταση τιις ΕΕ. έδωσε και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουό Ολόντ,
λέγοντας ότι η σύνοδος έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει μπροστό μετά την απόφαση των Βρετανών πολιτών υπέρ της αποχώρησης τιις χώρας
τους από την ΕΕ >2
[|. Στουρναρας]
Σε μετωΠική
συγκρουσα
κα βέρνασααντιΠσλίτευσα
Σε σκλήρή ανι:ιΠαράθεσα μεταξύ
Πις κυβέρνασας και τας αντιασλίτευσας εξελίΧθακε Χθες ο «ψυΧρός Πόλεμος Μαξίμου-Στουρνάρα», σταν οΠοία Παρενέ βασαν
στελέΧα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ δεν έμεινε έξω αΠό Πι σύγκρουσή και ο
Χώρος τας Δικαιοσύνας. Ο διοικαιής τας ΤτΕ έγινε οτόΧος εΠιθέσεων αΠό κυβερνατικούς Παράγοντες και στελέΧα του κυβερνώντος αλλά και του σύγκυβερνώντος κόμματος, αΠοφεύγοντας
αΠό Πιν Πλευρά του να Προβεί
σε οΠοιαδήΠοτε δήλωσα. Στο μεταξύ, στα γ.σ. τας Αταςα Με( ταν
ερΧόμενα Τρίια αναμένεται να
εΠικυ ρωθεί ο ορισμός νέας διοίκασας σαιν τράΠεζα, με τον Θ.
Πανταλάκα ως δ.σ. και τον Π. ΡουμελιώΠι ως Πρόεδρο. >3
ΠΠσρεία δείατιι και συναλλγών
'60: 5595 φωσ
σε ἑ580
96-ξ ἔ560
τα μια
32ἐ ἑ52ο
ο' 9ι9 σε σε Με σε σε :500
' Προς (σε εκατ ευρώ) - Γενικός δείκτης
ΧΑ.: Εβδομαδιαίες απώλειες 1,2θ%
Η αναδιάρθρωση των δεικτών από τον 5ισχχ, με
την αφαίρεση των μετοχών των Α|ρηε Με, ΕστοΜε και ΟΤΕ από τον δείκτη Ευιο 5ισχχ 600,
οδήγησε σε σημαντική αύξηση του ταρω της αγορας, με τον γ.δ. να κλείνει με σημαντικό κέρδη. Ο
γ.δ. έκλεισε με άνοδο ί,37%, στις 559,50 μοναδες
ενώ σε εβδομαδιαία βαση υποχώρησε ί,29%. >ί 4
[Υ|'|Ο||(] Κλαρώσεις με δωρεάν ψώνια και αυτοκίνατα, αλλά και αφσ ρολόγατο έως 2.100 ευ ρώ
Τα δώ ρα τας κλαρωτίδας για ε-συναλλαγές
Δωρεάν τα ψώνια τας αμέρας σε 50
τυχερούς Που Πλαρώνουν με κάρτες
και Παίρνουν αΠοδείξεις, συμμετοΧή
σε κλαρώσεις 5 αυτοκινήτων κάθε
μήνα και ενός ακινήτου κάθε Χρόνο,
είναι τα κίνατρα Που θα ΠροβλέΠει
το νομοσΧέδιο του υΠου ργείου Οικονομικών για τις αλεκτρονικές συναλλαγές. ΕΠίσας, οι μισθωτοί και ουνταξιούΧοι Που δαΠανούν το 10% - 30%
του ετήσιου εισοδήματα τους σε αγορές με Πλασακό Χρήμα ή μέσω αδαή1άαἔ, θα έχουν αφορολόγατο ύψους
1.900 - 2.100 ευρώ. Οι συγκεκριμένες
ρυθμίσεις «Πέρασαν» το τεστ των θεσμών και εντάσσονται στο σΧετικό
νομοσΧέδιο. >5
«Σκια» στις αγορές
από την απειλή
προστίμου 1 4 δισ. δολ.
αποιια
'ΕλενΧος
ύΠσΠτωνΑΦΜ
Σταν ενσαοίασα όλων των καταλόγων Που Περιλαμβάνουν
«ύΠοατα» ΑΦΜ, με στόΧσ ταν ταΧύτερα ολοκλήρωσα του ελέγχου,
ΠροΧώρασε το ΣΔΟΕ, στο Πλαίσιο
των ενεργειών Που έΧουν δρομολογαθεί για ουσιασακότερο Περιορισμό του φαινομένου τας φοροδιαφυγής και αύξασας των δαμόσιων εσόδων. >1 0

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Δύσκολος μήνας -Στο «βαθύ κόκκινο» και τα νοσοκομεία
  Σκληρά θα δοκιμαστεί για έναν ακόμη μήνα, σύμφωνα με τους ειδικούς, το Δημόσιο Σύστημα Υγείας μετά την αυξητική τάση του επιδημιολογικού φορτίου σε πολλές περιοχές και τον δείκτη θε&tau
 • Νίκη μετά από 7 ήττες ο Ολυμπιακός
  Μετά από επτά συνεχόμενες ήττες ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας στο ΣΕΦ του Ερυθρού Αστέρα με 94-79, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague.
 • Διαβάστε αύριο στη «Ν»
  - Πώς “κουρεύτηκε” η ύφεση - Αλλάζει το πλαίσιο συμμετοχής του ΤΧΣ στις τράπεζες   - Χωροταξικές παρεμβάσεις, πολεοδομικές παρατάσεις   - Επενδυτικό πλάνο 50 εκατ. ευρώ από την Σκλαβενί&t
 • «Χρυσός» ο Τεντόγλου στην Πολωνία
  Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τορούν είναι γεγονός από το βράδυ της Παρασκευής (5/03).
 • Ρωσία: Ξεπέρασε τους 200.000 θανάτους σύμφωνα με τη Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία
  Περισσότεροι από 200.000 Ρώσοι που είχαν διαγνωσθεί με κορωνοϊό έχουν πεθάνει από την έναρξη τη πανδημίας τον περασμένο Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ρωσική Στατιστική &Upsilo