Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
τΡτΖογΝ... τιΑΓκοτ Πιτ ΣογττΕΡ ΛτΓκ
μ -- "στα προπονητές κινδυνεύουν
Τ' ΧΡΕΠΝΕ|Ἀ| ΠΗΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΕ
ΠοτχΗΜΔΠκΗ &
ΜεΡΗΣ|^ ΠΑρΔΣκΗΜΔκΗ εΦΗΜερτΔΔ 
~ ,στα 
Δ έ ΠΑ του ΠΡΑ” ¦ '4
_ _ γ
Λ · ` ο
;·. θα ο
   Μου 
Μ Μττ · έ. '#9   = ΕΙΝΑΙΣΤΗΝ 
    ΜποΥΝΤΕΣΛΙΓ 
Η δτκοίωοη στον π “ 17
ἔτι' Ι' Η:
Ολυμπιακό με τον
Αργεντινό
Η υττ6ντττσττ
του ΜΜΜ _
στους μεττορτερ Χωρίς “Μ
"°"τ9" · -Πτττλ£υτυμτ
ετοτμττζον. . .|
πριονοκορδελττ! τ Μ ματς στο
- ' /ΜντμυχτΛεβερκουζεν
Με __ Η ξ Προτείνο ε στο Χ2 της
' “Βρέχετ» γκολ στο 4 τ ἔΠἶρΊἔεἑ!οπένονττ
Η] ΜΒΜ' τΓκλάντμτταΧ-Βέρντερ ο... 85·Μ > _Δ ο  
Μετζ-ε· σως
ΜΜΕ Μ ¦ __ __ __ _ ΕΠς^ἱ:Μ
Β“¦ΜΜ  “  
Μ ΜΜΜ 
Παίκτης του «ΔικέΦολου» Τ· λένε όσο· τον έζησαν
στο ματς με τη Φτορενττνο