Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΑΒ^Ηἶ| ΚΗ
 'ν οιιορ
ΣοΒΒοτο Ί 7 ΣεΓΠεμΒοιου 2ΟΊθ / Φωλλο '|28Ί ί248Ί) / Θ ί 30
Στο... πριν οι πατησα
 και απο τουτ`Μκι1ποοτ
που ου βροΒουν
πποιυο¦'οτο γιίποοο
· κυρια οιρορυίι.
παρατείνουν την
<€Ενωοπ» στην γωνία
.Ξ;_“!ρς Βοροιαο τροπους
Το Μουτ
Μουτ αλλους
Γραφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
οι ·ιιοτιιγρπιροο·. 
του ακυιποντο· ο
Δ. ΓραφειοΓ'ΩΡΓ0ΣΝ|κ0ΛΔΟΥ Σελ.9
1η @Ήρα
ο ΔιεοΝΗΣ ΒοΣΝιοΣ 
ΕΝθΟΥΣ'ΑΣΕΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ η
`κΔἩΝιοΒτΣ Και κεΡΔιΖει ” το
ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Δεκ · ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ι
ΜΠΕ ΔἄΣΛἔἩογΛο
και ΜΗ. ΔΝΛκοιΝαΣΗ
Ατιοστολή στην Βέροιο:Άκη5 Γεωργίου
 'Με τους τρεις Μπιουτ
αποψε ί20:υυ κ|82Ι. η ΜΚ
οκοοον ρεποιροπίιοι πωτ
οτπνκοιροτορη π_ορίπιωοπ_
θα παει στο Φαληρο ιοορουιιη
να τον ΠΜ", απο και κρονο
γιανα Βοπιιωυοί αγωνιστικη
«πο οκοιρυπο»
για την ί οπου
Τα σεναριαέ
για του8
τρει8 που
Παίρνει την θέση του Λαμπροποολου στο χαφ
·'|6ιοι με Ξανθη οι υπολοιποι δέκα
. κου... τροπο της νικ
Πανηγυρική δικαίωση απο του5 τακτικουε
οικαοτέ8 για τα καταγγελία - φάντασμα»
κατα τη8 «Ένωση» για τον τελικο του Κυπέλλου