Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑϊκοΣ ΑΜΗΝ· Πο ΛΛΟ τογ
γ έ >° _ τ Μ Ο ἰ  `  1 - ;
., 7 ' γ "λ 7 μ Ι `  | Δ . 
. ` › οκ 
'Μ  “Δ · Η ' › 
 Π" Α'ΑΓΝ"ΠΒ" Ϊ"ϊ «Π» ΠΜΣ Ϊ" «Δ|Α"ΑΝΤ'» @
Ἡ" ΠΑ"Αθ""^'κ°Υ ΣΕ ΕΝΑ 0κΤΑΣΕΜΔ0 'ΈΝΑΪΠ
ΥΠΕΡ"ΦΜΕ'λ "Α Μ" ΚΠΡΥΦΜ°_Μ'ΚΪ" Μ' ΜΜΜ!! ΝΜΜΜΜΜΜ ΜυΜκ ΜΜΜ παω·
"ί" ΑΝΕΛΕ'ΞΞ Η· ΕνΜπΑ·κ0 ΜΠΑΣΚΕΤ
Μ  !:'-  _  η. 94- 7 # Ι υ Ζ - Η Μ' - Δ “ἔ|
_ 82. - Ϊ? σ:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα