Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ ω” · Ό ·” “100 :νά-4!! Ξ
ΙΙωΥΣΜ"° ..  ,
ΠΕΜΠΤΗ ΙΙ Ε “β
. κι· ΜΜρἐΦ ΜΜΟ
Μ σπἰτΙμε το
 'Ο Ο ΦΜΜ του Μα·
κύριος πρόεδρος
 :1_ρ·ῳ·:;_/@Ο&]ϊ-ἴΞ
σε σχήμα
ΚΜ( ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛ. 28
ε“χΟΜ ρε Μ° ή ΚΜ Μ
ΜΜΟ ωωωΙωωωω·
ΔΡ. ΦΥΛ. 5542 Σ · ΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
 Ο 9 πΑΝΑΓΙΩτΗΣ ΚΜ £ΣΙΔΗ Ο.
26 ΣΕΙΡΑ
133 ΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΕΝΟΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ^ΕΑ^Ι ΕΚΤΟΣ ^Π0ΤΟΝ ΚΑΠΙΝΟ 
7 ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΤΟΥ
> «ΜΙΚΡΟΥ ΜΠΟΥΦ0Ν»_. ·
ΜΜ|7|#Σ0 Σω `
· ΟΠΕΣΤΕΜπΑΝ Μέι “
ως τον _
Πως δΜσωβΜε - βοήθηε
Η!! ΜΝ" ·   Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ
ΤΟ ΠΡΩΙ Ο ΒΙΚΤΩΡ ΤΟΝ   
ΕΔΙΩΞΕ ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ δέ ··  
ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ τ: “  __ 
στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ Ι
ΙΝΤΕΓΕ Σω
_ ζῇ  ΕΙ]ΙαΙΙπηΥ
Ώ'  καλυτεπηΦ“ση
ΙΙπρΟπα
   “πό .τον
“Έ .__.¦ ¦ / Ι
 / Σω.
# 9  ξ · >-~·~Ἐ 4
η !“ἔ-< λ :Ξ ·Μ | . . _
Υπόκλιση σε Μαρινάκ _ὲ
ΟΤΤΟ τΟ ΟγγλΙκΟ ΒΟε|.ΟΟΜ 
ΟΙ 1Ο ΙςΟΙ3ΥΦΑΙΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ “ἔκ Μ '
ΣΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ   Ο
ΝΙ|(ΕΣ ΤΟΥ
` _ , _'
ΕΛΙ0ΥΝ0ΥΣΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα