Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -Κύκλοφορεί και στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
"·Π -ΔΔ · ΔΔΔΔΔμ·
Τσιπρας:
Να σταματησει
Χ. η Ενρὡιιη
να ατιν0βατεἰ
<<Ἀσκηση εξωθεσμικὴς τιἰεσης>>
ΝΔ για υπόθεση
Στούρνὲιρα:
 Αυτα ρχ·σιιὁς
ι  ατιὁ ·την τιαρὲα
·τού Μαξἰμού 94
Εκατό 'Ελληνες
σύμμε·τεἰχαν
στη δημόσια
συζητηση για
·το Διαστημα
Προτασεις ατιὁ ·το Τ0ΓΜΕ Μακεδονἰας της ΕΕΔΕ
για ·τη Σύγχρονη Εργαζόμενη στην ετιἰσκειμη
της Γ.Γραμμα·τἑα Γύναιι<εἰων Θεμα·των της ΝΔ 98
. _ `·  -   ετιι·τρἑτιε·ται
Χρυσό στα 100μ.    να Πωλούνται
Πεταλούδα     έ 1  ·
ε.Νιι9Δ€995ηε_. ` Ε `    “Τα σχολε'" 99