Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Σκελετοί για τις άδειες TV!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ή“ὶ; εα.[ἶ“:ἶζ_ “ %ωπΠΜα›
ἐν ῦ _ι¦ Ή Μο 
-““=:“~ "ΡΜΤ||ωΣ ΜΒΝΕ Μ” ·· ΜΜΕ·
Ο έ μ · Δ Χ · -¦ ` Σῶβσητσὲν
¦ ΜΜΪΑ · σε;; εξ.- ~;_ .. -_¦· .. . ας..! .. θέματα αποτο
|βἶ"ΌΣἘΜἴἩἙ“δ . . . . . Ι @ΜΜΜοῷω
ι ἶ_ῶ___ Οι μαγικοι συνδυασμοι που τον ντκουν σε εναν μπνα ΚΜ “
"Μ ΜΜΜ" τη η..
Μω.αιιποΚταιιαιιΜ5.ετ ΜθΗΜΕΡ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΑΒΒΜ0 ΠΣΕΠῖΕΜΒΡ|0Υ 20% ΔΡ. Μα Ι.69Π ·
“-=“ῆδιι
ΣΑΒΒΑΤΟΥ
 “#> _·-ι( . ·.·:·-· ·· η·.'ι|| ιί | μ
Ο... Στουρναρα8 κρύβεται ΕΦ0Δ0Σ ΧΘΕΣ
Γιατί π υποθεστι μοιαζει με ου
"Ισω Ψ'0Ϊ°ΜΡ"»σἩ ΚΑΙΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ - έ υβἑΜἔς^8ΜΜ;ω
' ' ' ε σα π α εσ ιὡ α8ῖΠΙΡΙ(Ι ΠΙ8 ΜΟΗ ϊ0Π '_ =ΜΜεΜαΥΠἄςΜΦ
Πριν από τέσσερις Ημέρες ΜΜΠΜ<Μν0 έλεγ- 
χο στα γραφεια ως διαφημιστικπς που ο διοικηση
:εἩ:ΜἩΜἙΜΜ“ 1 ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΜΜ! ολα και χειροτερα τι διαπραγματεααπ με τααα δανειατε8 Φ
Σε πολυ δυσκολη θεση πλεον ο Προσωρινοε υπερθεματιστπ8 Καλογρἱτσα8 (και υιο8)
πετρα να διαγραφεί το ονομα
τας Σταυροὐλας Νικολοποὐλου απο τον καταλογο των επιχορπγασεων.
τα αδειεε Η!
ΜΜΜ το «ποθεν εσχεε» του με... αμφισβιιτουμενα βοσκοτοτιια φἰλου του στην ΙθακΙι και αγοραπωλπσιεε μετοχών
Με μαλλι · ΑΠΠγὁΡωσΠ ι ο ||ΒΠ||
του... κουτιου _ΜΪὡν ' _ω Ι |||'||||
οκ.Λουκαε ' Η 'θέλω Μ·
τζΠιωσν·
ΠΠ,ὸΧ0λ£ἱα!
·? νου πλήρω
Εγκατελειτρε το λευ
κό και προσχώρησε “ σε τον ΕΝΦΙΑ
στοκσμοδΜχρὡμαο Η [η Ι57.3Ι3) του
πρὡπν πρωθυπουργος · Χαμογελου του
Παπαδήμα; -140  Παιδιού. 3%
ζ3ζῖ.τἐἐ:; ῖΤ .3:;:;“:“.;ι;.-:.5.71;;Ξ::··17:::·:::; Ε".Ϊ`ῖ;ῖ  ἶἔἐῖ`:ζἴἶ;ἶἶ'τ:ἶσί ο =:χτ.·3;ἰ; ., 1ίῖ;ἴΞ:·ἶ1ῖῖ 5;·ε;τ:τ7:Ρ;› τ ι:=.:ἴὶ;3:7 ο
Δτοδτσ-δυΜτυριο μονο στην Ελλαδα! Στα 23 Β το ταξίδι Αθτὶνσ - Πατρα μετ' ευτστροφἡ8