Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

ΣΑΒΒΑΤΟ17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Χρόνος 15ος / Αριθµ. φύλλου 4349/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ / [email protected]

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΑΠΟ ΕΜΑΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

«Τραβάµε ξεκάθαρη
γραµµή
µε το παρελθόν»

Ν∆:
Π ρ ο β ά δ ι σµ α
8% κ α ι 7 , 1 %
σε δύ ο
δη µ οσ κ ο πή σ ε ις

ΑΠΟΨΕ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
ΤΗΣ Ν.∆. ΣΤΟ «ΒΕΛΛΙ∆ΕΙΟ»

n Απ οσ τ ολ ή τ η ς «Γ» στ η Θε σ σα λο νί κ η: Γιάννης Χ. Χριστόπουλος, Νίκος Α. Σύφαντος
/ ΣΕΛ. 3

ΞΕΣΠΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ
ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΕΓΓΙΝΑΣ

Ξηλώνεται
ΣΤΗΝ «ΦΑΚΑ» ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΕΝΑΣ 30ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

«∆εν έχουµε
το κύκλωµα των «τηλεφώνων τρόµου»
ακούσει
ούτε ένα
4ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ Η ΣΠΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
συγγνώµη...» 4ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ, ΣΕ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΖΑΚΥΝΘΟ
u ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑΣ
/ ΣΕΛ. 5

/ ΣΕΛ. 4

AΠΟ ΝΩΡΙΣ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩI ΣΤΟ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ

ΣΠΟΡ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ «ΛΟΥΚΕΤΟ»
ΣΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ερασιτεχνικό αλαλούµ...

Από το Βελιγράδι
στην Πάτρα
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ «Γ»
/ ΣΕΛ. 6

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΑΠ’ ΤΟΝ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Υποσχέσεις
και συµπάθεια
/ ΣΕΛ. 7

Ουρές για λίγα τρόφιµα !

Απόλλων Carna: Φιλική ήττα
από την Καρσίγιακας µε 81-69

/ ΣΕΛ. 4

/ ΣΕΛ. 25-32, 33

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 6ης ΥΠΕ

Μετακινούν παθολόγους
ΝΟ∆Ε Ν.∆.: ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ
/ ΣΕΛ. 9

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Επιµένουν στο «όχι»
οι θεσµοί
/ ΣΕΛ. 8

Ζαΐµη 21, Πάτρα, Τ. 2610 27 18 27
C M
Y K

vergis.edu.gr/iek