Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 ι έ Μμμμ" μακ
| _ ΤΙΜΗ Ο¦60 Ε.
ΚτιΗημεριυὴ ΜΠχητικἡ
Ευα-Μο ΜΜΜ
ν ς Ι7Χμμνμς
της Κρί1τος
ΜμΜέμιι
ΜιχιιΜμζίιιμς
σελ.8
σελ.11
 ·||μωιιΒιιιιῆΜιινίων
πως ιιιιμεμνιιπιι
κι" ΜΒ" 
Η νμμμμμ ιμι·μμμμνιμμς μμμμιμμιεμς μια πως εμμόμμμς μια “Μ Με
ΜμΜμΜηωμμ ε
τους δικούς μας ανθρώπους
· Η Ευρωπαϊκό Εβδομάδα Κ1ν11τικόΠ1τας
στον Δύμο Χανίων σελ.6  Φ ρ η ΐ
· Εξετάσε1ς γία το Κρατικό κι ε “ ο .
Πίστο1τοίτιτικό Γλωσσομάθε1ας σελ.9  `< το .Φ .
· Τον Κυρ1ακί1 ο Εξόδίος Ακολουθία  ΜΠρ|ΖοΜ_ ΗαΕιροΣ
του αοίδίμου ΜΠτροΠολίτι1 Ευγέν10υ σελ.2 ἔ?ἑΞἑἙᾶΜΞ =Ξἑω
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ- 3 το κιλό
το κιλό
· Στο 2Ο¦4% 11 ανεργία στον ΚρήτΠ σελ.7 ττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττττ το
· Νίκος Χουντύς: 'ἘΧουν συμφωνήσε1 Β ή'
να κανουν το ΜΜμόν10
συνταγματ1κό δέσμευσΠ" σελ.5 "  ' ο ί . ' ·μ
' # `
· Η Παλ1ό "ΤρόΠεΖα Κρότος" ϋ ί ἑἶἔἐΜΚΗ κουτί7Ομεζ,
δεν έκλε1σε ακόμα σελ.16 Μο ἔἔἑίἔἶμἴζ“
Πλαστική θήκη
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ_10 Β3_73γρ
· ΣΠόν10 Περ1στατικό ο θανατος
τος 27ΧρονΠς ματέρας στα Χαν1ό σελ.16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . σελ-1 5
ευρα το8τἩεί5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα