Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
 3.» “Β%Ἡἰ το ιτΡοΕΞοοΛονΝ
Ι 7 ιμ: ο
“ανδ “ ευ έ έ ὅ
ΑΝΑκτι-ιΣτΜοτι-ιτΑ - κΡττι-ι ΡΙΑ ΒΙΩΣτΜοτι-ιτΑΣ Θ" "ΜΒΜ”
Ε . . Ι , , ως τον Μορτιο
· φοτιοξ οι νεες ρυθμισεις με χρονοοιογρομμο στοχων πιω
η αξιολόγηση
 `//Ἑ   » Τα ὁπιο αιτήματα Τσοκολὡτον
¦_ «κουρεμα» “στο
 ἐς  ' «κ°Μ»
  δονει ν ΜΜΜ
ΜΑ” ο έ* “3 ω ω 
ο· Που τοτιοει η καγκελάριος καιρου
ΦΥίΜ8 Μ Τα ΜΝ!! °ΠἡΜ
Ζ <<ΕΞΠΣΗ›> ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΜΕΧΡ| ΠΟΥ ΜΠΟΡΗ ΝΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣ|Μ0ΥΣ ΔΑΝΕ|0ΛΗΠΤΕΣ ΦΤΑΣΕ' Η ΜΕ'ΩΣΗ
7 Ρ· Η σπολυτη ετιιβεβοιωση της Όσοι". Πρώτοι το οττοκσλυψσμε ουσ τον Μοιο
Μ Μα ΑποεηεΜΜ ω. 2ο
“ Δ Ο Πλοκοπητος
Η 8Η0ΗΤ |.|ἶΤ-ΤΑ ΦΑΝΗ, οι ΚΟΜΜΕΝ0| και Το σφυρί
Το ονομοτο που ο ι στην ΕυρωκλινιΚἡ
3 σνοικτο μετωΠο Σελ
γιο τον Κορελιο 30-31
<<τιοΐζουν>> γιο τις
ΜΗΝ" · ΜΜΜ: επ Μ 26-27
“τ Η τι
ΑΙΤΗΜΑ ΒΟΜΒΑ Η ΣΤΡΑΤ|·||"ΚΗ ΤΗΣ 0||(0ΓΕΝΕ|ΑΣ ΠΑ 8ΤΑΒ ΚΜ ΜΕθΑ
  “Η οι Οι κινήσε|ς
Επἰθεση τι  αρδ|νογ|αννη Ο
ΜΜΜ . > ¦ 
   Το άλλο «προοωο»
σε Ροπ|τηετ 
 του ολευροβιομήχονου
Το ῇοἰητ νεητυτε του
Κοπελουζου ΒΝἔἔἔ
» κριτοΜουτηςΔΕΗμετους Κινέζους
7 Κοι η οιτὁλυτη συγκρουση Κοντομηνὁ · Σοββἰδη
Ρ· Οι περίπλοκες εξελίξεις στο η 
υπουργείο κοπο ενημερωτικό    ΣΪΕ¦ Η 
Το συνεδριο - στσθμος Σελ'
του 'στρικου Αθηνών 30-31

Τελευταία νέα από την εφημερίδα