Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ` ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ο
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΤΑΝ, (ΣΟΕΛ ΕΘΕΑ, ΡΟΠΙὶΙ“Ι5, ΑΕ(ΞΕΑΝ Ο 24-25
0|Κ0Ν0Ν|Λ · 4 Ε|ΙΗ|ἩΕΝΕΣ · Η ΜΦΜ|Π|ΚΕΙ · '445
Το κλειδιά Γιατί στσμότΠσον Πώς νίκησαν
του «Πόθεν έσχες» τον. .. οΠοτσμίεοσΠ τον κρίση
ΜΙΞΕοΧοΣ@ 
Μόνο στο
δι ΕΠἶΝΔΥΣΕΙΣ ΜΜΜ
Μ.ευτοΖό8γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 'Ετος Ι9ο · Αρ. Φύλλου 965 ο 16 -ΖΟ Σεπτεμβρίου 20% ο €Ι
ΕϋκθΒΛΝΚ · 3 Με · ιο ΤΒΛ$Τ0Π · 22 ΜΙΝΩΙΚΕΣ · 22 ΝΟΤ0ΔΥΝΑΝ'ΚΗ · Η
ΧΡΗΜΛΤ|Σῖ|·|Ρ|0
Το ΕΠΕΝΔΥΤ|ΚΟ ΕΡΓΑΛΕ|ΟΜ